Zčásti nebo z části

Z části i zčásti

Obě varianty jsou správné, každá má svůj vlastní význam a nelze je zaměňovat.

Z části

1. Máme před sebou typický příklad dvou slov – předložky z (pojí se s 2. a 4. pádem jmen) a podstatného jména část, tedy z části:

Z části těsta upeču tvarohové buchty, z druhé části makové.

Zčásti

2. Slovní spojení psané dohromady – zčásti – má význam „ne úplně, částečně“. Takové slovo už není podstatným jménem, ale příslovcem, tzv. příslovečnou spřežkou.

Zvládl úkol jen zčásti.

Dostal zčásti optimistickou odpověď.

Při psaní výrazu z části – zčásti je tedy nutné uvážit, v jakém smyslu jej užíváme.

Zanechte odpověď