Ztráta rodného listu: Řešením je duplikát rodného listu

Živelní pohroma, požár, vykradený byt, a nebo jen nedbalost či roztržitost – to a ještě i jiné důvody mohou být příčinou ztráty rodného listu. Ztráta rodného listu není bezvýchodná situace, řešením je nechat si prostě vystavit duplikát rodného listu. Není to nezvládnutelné, ale nějaké úsilí člověk přece jenom vynaložit musí. Jak postupovat, když po ztrátě rodného listu chceme vystavit jeho duplikát?

Kde matka porodí, odtud člověk pochází

Po narození je člověk zapsán do matriční knihy (matrika narození) matričního úřadu, do jehož správy patří obec, kde se člověk narodil. A to bez ohledu na jeho trvalé bydliště. Příklad: Jestliže rodiče bydlí v Praze, ale matka neplánovaně porodí v Pardubicích, bude mít dítě jednou pro vždycky uvedeno jako rodné město Pardubice, ačkoliv tam strávilo jen dobu nezbytně nutnou, a to jen v porodnici. Při ztrátě rodného listu bude muset až do konce života žádat o vystavení duplikátu matriku obecního úřadu v Pardubicích.

Jak při ztrátě rodného listu postupovat

První rodný list vydává stát (prostřednictvím matriky příslušného obecního úřadu) zdarma. Pro vystavení duplikátu je stanoven správní poplatek 100 korun (údaj 2013). Žádost o vystavení duplikátu rodného listu se podává osobně na příslušné matrice nebo ji lze zaslat poštou. Pro vystavení duplikátu rodného listu je třeba vyplnit formulář žádosti.

Osobní jednání

 • Při osobním předání formuláře pro vydání duplikátu rodného listu se žadatel musí prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas). Žadatel zaplatí poplatek na místě – úředník matriky během vyřizovaní vystaví „lístek“ s účelem platby, žadatel zajde do pokladny obecního (městského) úřadu – bývá ve stejné budově – a složí peníže v hotovosti. Poté (s dokladem o zaplacení, který vydá pokladna) se vrátí do úřadovny matriky. Pracovníci matriky vystaví doklad na počkání. Budou vyhledávat v originální matrice narození, což je velmi zajímavá kniha.

Žádost o duplikát rodného listu zaslaná poštou

 • Pro podání žádosti poštou si žadatel může stáhnout formulář z internetových stránek, které provozují obecní (městské) úřady. Při zaslání žádosti o vystavení duplikátu rodného listu musí být podpis na žádosti notářsky ověřen. Dopis se zasílá doporučeně. Poplatek se hradí složením (převodem) peněz na číslo účtu obecního úřadu (na některých matrikách tolerují i vložení peněz do obálky). Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní. Matrika duplikát rodného listu zašle dopisem s doručenkou, takže při jeho vyzvednutí se musí žadatel prokázat platným dokladem totožnosti.

Víte, že…

… můžete požádat o fotokopii zápisu v matrice narození? Protože v současné době panuje tak trochu móda sestavování rodokmenů a lidé shánějí různé dokumenty o narození, pamatují matriky obvykle i na žádost, zda by si lidé nemohli ofotit list, na kterém je jejich narození zdokumentováno. Této žádost matriční úřednící vyhoví, ovšem za menší poplatek (data ostatních narozených jsou na fotokopii samozřejmě zakryta).

Kde najít přesné informace

Vydávání duplikátu rodného listu, ale i jiných matričních dokladů se řídí zákony a vyhláškami.

 • zákon č. 64/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy

 • vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

2 komentáře

 1. Tomáš na

  Dobrí den a když nemam Občansky prukaz nebo jiní Doklad Totožnosti jak mám Prosím postupovat?

 2. Dobrý den a když nemám platný Občanský průkaz což si ted dělám nový tak jak mám postupovat prosím

Zanechte odpověď