Český jazyk

Palindrom

Od

Slovo palindrom vychází z řeckého výrazu palindromos, který znamená běžící pozpátku. Co je palindrom? Palindromem může…

Slabiky

Od

Základní dorozumívací prostředek lidí – řeč – je složitý strukturovaný systém. Nejjednoduššími jednotkami řeči, jejími…

Předpony s, z

Od

V dnešním článku se budeme zabývat poměrně komplikovanými pravopisnými pravidly – psaním předpon s(e)-, z(e)-. Předpony…