Český jazyk

Psaní titulů

Od

Akademický titul je doklad o absolvování a ukončení vysokoškolského studia. Existuje velké množství titulů, protože…

Vykřičník

Od

Vykřičník je jedno z mnoha interpunkčních znamének. Žákům ve škole určitě nezpůsobuje tolik problémů jako čárka…

Větný rozbor

Od

Větný rozbor můžeme provádět z několika úhlů pohledu. Rozbor samotný znamená, že z věty nezískáme jen věcnou…