Etiketa

Slovník cizích slov říká, že couvert (kuvér) je „v restauracích vyšších cenových skupinách restaurační poplatek za…

Dýško, diškrece neb o diškerece, tuzér, tringelt, česky spropitné. Tak se označuje drobný peníz, který kromě předem stanovené…

Blahopřání k padesátinám může skýtat velký prostor pro kreativitu všech gratulantů, ale také se může stát…

Přípitek je krátko heslo, ustálená fráze. Říkáme je při pozvednutí nádobky s alkoholem. Přípitek pronáší hostitel,…

Proslovem k narozeninám vzdáváme hold oslavenci. Proslov k narozeninám pronáší obvykle organizátor oslavy nebo jiná důležitá osoba,…

Jestliže s gratulací k narozeninám nemusíme přijít vždy vhod, blahopřání k svátku obvykle každého potěší a jen skutečný…