Finance

Kuponová privatizace, kterou v devadesátých letech procházela československá společnost, byla metoda, kterou měl být zprivatizován některý…

Pravidla přijímání balíků lidí ve výkonu vazby, osob ve výkonu trestu odnětí svobody a lidí…

Soudní zapisovatelka ve své práci zajišťuje zápis a přepis dokumentů či mluveného slova, zajišťuje psaní…

Třebaže tak zvaný Nový občanský zákoník vešel v platnost v lednu 2014, ještě stále je…

Dostavit se k soudu a podat svědectví je českým právním řádem stanoveno jako povinnost. Jenže…

Darovat krevní plazmu je čin dohulibý, ale také poměrně lukrativní. A lukrativnější v Rakousku než…

Při každém zveřejnění průměrné mzdy v České republice, a to je každé čtvrtetí, začnou vést…

Finanční odměna, která náleží policistovi po určité době služby a která je obecně označována jako…