Historie

Čeledín, děvečka

Od

Čeledín a děvečka byli pracovníci na statku, čeládka. Vykonávali mužské nebo ženské práce. Obvykle nebyli…

Galové

Od

Galové jsou historické etnikum, které nás od dětství zajímá. Může za to francouzská dvojice  scenárista René…

Vršovci

Od

Historie českého národa se sice odvíjí od rodu Přemyslovců, ale jejich moc nebyla vždy jednoznačná…

Aztékové

Od

Aztékové byli původními obyvateli území, na kterém se v současné době rozkládá Mexiko. Jednalo se o…

Zrušení roboty v Čechách

Od

Třebaže nevolnictví bylo v Čechách zrušeno patentem císaře Josefa II. v roce 1791, robotní povinnosti, roboty, nezbavil.…

Empír

Od

Empír byl umělecký styl, sloh, který počátkem 19. století zasáhl značnou část Evropy. Vycházel z klasických…

Svazarm

Od

Svazarm byla od počátku padesátých do konce osmdesátých let civilní zájmová organizace, jejíž náplní byla…

Hunové

Od

Jestli měl někdo zásadní podíl na zániku Západořímské říše, byl to kočovný kmen Hunů. Hunové…

Vestfálský mír

Od

Jako Vestfálský mír vstoupily do dějin smlouvy, kterými byla roku 1648 ukončena třicetileté válka. Vestfálský…

Několik vět

Od

Několik vět byl název petice, kterou se v roce 1989 obraceli občané k Československé vládě. Petice byla…