Rubrika: Historie

Studenti, které nebaví historie, by možná byli raději, kdyby se dějiny osídlení naší země „odbyly“…

Filozofie nepřítele jako vzor pro zamýšlený puč ve vlastní zemi vlastní? I tak by se…

Chetité byli indoevropský národ. Tvořili Chetitskou říši, která se rozkládala na území současného Turecka, Libanonu, Sýrie a částečně…

Mít po bezprostředně po vánočních prázdninách další tři týdny relativního volna, tak to se poštěstilo…

Bitva u Lepanta znamenala na čas uklidnění politické situace v souboji křesťanského světa a osmanských sil,…

Od Přemysla-Oráče po nebohého krále Václava III. – to jsou dvě jména znamenající hranice na…

Trojpolní systém. Někdy také systém trojhonný. Termín, který mají dospělí uložen v hlubokém povědomí. Souvisí většinou s docházkou…

Čeledín a děvečka byli pracovníci na statku, čeládka. Vykonávali mužské nebo ženské práce. Obvykle nebyli…

Galové jsou historické etnikum, které nás od dětství zajímá. Může za to francouzská dvojice  scenárista René…

Historie českého národa se sice odvíjí od rodu Přemyslovců, ale jejich moc nebyla vždy jednoznačná…

Aztékové byli původními obyvateli území, na kterém se v současné době rozkládá Mexiko. Jednalo se o…