Historie

Bitva u Lepanta

Od

Bitva u Lepanta znamenala na čas uklidnění politické situace v souboji křesťanského světa a osmanských sil,…

Rodokmen Přemyslovců

Od

Od Přemysla-Oráče po nebohého krále Václava III. – to jsou dvě jména znamenající hranice na…

Trojpolní systém

Od

Trojpolní systém. Někdy také systém trojhonný. Termín, který mají dospělí uložen v hlubokém povědomí. Souvisí většinou s docházkou…

Čeledín, děvečka

Od

Čeledín a děvečka byli pracovníci na statku, čeládka. Vykonávali mužské nebo ženské práce. Obvykle nebyli…

Galové

Od

Galové jsou historické etnikum, které nás od dětství zajímá. Může za to francouzská dvojice  scenárista René…

Vršovci

Od

Historie českého národa se sice odvíjí od rodu Přemyslovců, ale jejich moc nebyla vždy jednoznačná…

Aztékové

Od

Aztékové byli původními obyvateli území, na kterém se v současné době rozkládá Mexiko. Jednalo se o…

Zrušení roboty v Čechách

Od

Třebaže nevolnictví bylo v Čechách zrušeno patentem císaře Josefa II. v roce 1791, robotní povinnosti, roboty, nezbavil.…

Empír

Od

Empír byl umělecký styl, sloh, který počátkem 19. století zasáhl značnou část Evropy. Vycházel z klasických…

Svazarm

Od

Svazarm byla od počátku padesátých do konce osmdesátých let civilní zájmová organizace, jejíž náplní byla…