Historie

Markomani

Od

Studenti, které nebaví historie, by možná byli raději, kdyby se dějiny osídlení naší země „odbyly“…

Děkabristé

Od

Filozofie nepřítele jako vzor pro zamýšlený puč ve vlastní zemi vlastní? I tak by se…

Chetité

Od

Chetité byli indoevropský národ. Tvořili Chetitskou říši, která se rozkládala na území současného Turecka, Libanonu, Sýrie a částečně…

Uhelné prázdniny 1979

Od

Mít po bezprostředně po vánočních prázdninách další tři týdny relativního volna, tak to se poštěstilo…

Bitva u Lepanta

Od

Bitva u Lepanta znamenala na čas uklidnění politické situace v souboji křesťanského světa a osmanských sil,…

Rodokmen Přemyslovců

Od

Od Přemysla-Oráče po nebohého krále Václava III. – to jsou dvě jména znamenající hranice na…

Trojpolní systém

Od

Trojpolní systém. Někdy také systém trojhonný. Termín, který mají dospělí uložen v hlubokém povědomí. Souvisí většinou s docházkou…

Čeledín, děvečka

Od

Čeledín a děvečka byli pracovníci na statku, čeládka. Vykonávali mužské nebo ženské práce. Obvykle nebyli…

Galové

Od

Galové jsou historické etnikum, které nás od dětství zajímá. Může za to francouzská dvojice  scenárista René…

Vršovci

Od

Historie českého národa se sice odvíjí od rodu Přemyslovců, ale jejich moc nebyla vždy jednoznačná…