Historie

Hunové

Od

Jestli měl někdo zásadní podíl na zániku Západořímské říše, byl to kočovný kmen Hunů. Hunové…

Vestfálský mír

Od

Jako Vestfálský mír vstoupily do dějin smlouvy, kterými byla roku 1648 ukončena třicetileté válka. Vestfálský…

Několik vět

Od

Několik vět byl název petice, kterou se v roce 1989 obraceli občané k Československé vládě. Petice byla…

Germáni

Od

Germány se nazývá skupina národů se stejným etnickými a jazykovým původem. Germáni pocházejí ze severní…

Čingischán

Od

Čingischán je nejspíš celosvětově nejznámější postava z mongolských dějin. Žil na přelomu 12. a 13.…

Vlasovci

Od

Vlasovci je obecné pojemenování Ruské osvobozenecké armády, které velel sovětský velitel generál Andrej Andrejevič Vlasov.…

Partyzáni

Od

Partyzáni jsou neoficiální bojové skupiny, které ve válečných konfliktech podporují jednu z válečných stran. Partyzáni, partyzánské…

Vzducholoď Hindenburg

Od

Dne 6. května 1937 byli posluchači rozhlasu ve Spojených státech amerických svědky letecké katastrofy vysílané…

Oročové

Od

 Známe z křížovek: Čínské etnikum na sedm písmen. Správná odpověď. Oročové. Čína má šestapadesát oficiálně registrovaných…