Historie

Národní obrození

Od

České národní obrození je úsek v historii našich zemí (Čechy, Slezsko, Morava), v němž vznikly, sílily a…

Keltové

Od

Keltové, kteří vstoupli na území rozkládající se severně od Alp, jsou první pojmenovaní a historicky…

Klasicismus

Od

Klasicismus je označení pro umělecký směr, který v 17. století ovládl všechny umělecké oblasti. Nejmarkantněji, protože…

Sámova říše

Od

„Ve čtyřicátém roce panování Chlotarova shromáždil muž jménem Sámo – původem Frank z kraje senonského…

Bitva u Lipan

Od

Třicátého května roku 1434 byla v bitvě u Lipan poražena husitská polní vojska. V boji…

Napoleonské války

Od

Napoleonskými válkami historici označují válečná střetnutí, která Evropu značně ničila v letech 1803 až 1815 a…

Husitské války

Od

Husitské války jsou tématem, se kterým se musel setkat každý, kdo absolvoval základní školu. Lidem…

Starověké Řecko

Od

Války vyhrané, války prohrané, řecké báje a pověsti, zbytky starověkých řeckých sídel – o tom…

Cyril a Metoděj

Od

V roce 862 vyslal Rastislav posly k byzantskému císaři Michalu III. žádat o učitele, který…

Baroko

Od

Barokem se nazývá celkový kulturní, stavební a umělecký styl, který se v Evropě držel od počátku…