Ostatní

Názvy slovenských kalendářních měsíců v roce vycházejí z latiny. Podobně tomu je u mnoha evropských jazyků, především…

Věnujeme-li květinový dar při posledním rozloučení, bývá zvykem nechat jej doplnit  pietní stuhou, která je opatřena…

Ploužák je lidové označení pomalé taneční písně, při níž je nejdůležitější těsné párové držení, a…

Bonmot je krátká průpovídka, která je pronášena jako „ozdoba“ slovního projevu. Bonmot někdy nahrazuje konkrétní…

Současná legislativa definuje záchytné protialkoholní stanice jako zdravotní službu. Tato služba samozřejmě není hrazena zdravotními…

Alexandra Mynářová, rozená Nosková, je typickou představitelkou množiny žen, které vstoupí do povědomí veřejnosti prostřednictvím…