Vyšetření

Sonograf neboli ultrazvuk se užívá při snaze o včasné odhalení rakoviny prsou. Někdy bývá mylně…

Vyšetření množství thyreoglobulinu v lidské krvi je důležitým ukazatelem zejména během léčby karcinomu štítné žlázy. Zjištěné…

Když český sportovec přiveze zlato z olympiády, cítíme v srdci hrdost a sdělovací prostředky se…

Při jakémkoliv podezření na možné onemocnění ledvin, močovou infekci, metabolické onemocnění, ale též při preventivních…

Coombsův test je zkouška prováděná ze vzorku krve odebrané vyšetřovanému. Provádí se v biochemické laboratoři, takže…