Význam slov

Rurální – prazvláštní slovo, kterým však česká slovní zásoba disponuje, třebaže se moc často nepoužívá.…

Český jazyk disponuje obrovskou slovní zásobou, přičemž celou řadu takových slov moc často nepoužíváme, zatímco…

O tom, že český jazyk disponuje obrovskou slovní zásobou není potřeba se nijak zvlášť dlouho…

Český jazyk patří mezi ty s s tou absolutně největší slovní zásobou, která se navíc…

Český jazyk patří mezi ty s tou absolutně největší slovní zásobou. Ta se samozřejmě postupně obměňuje,…

Setkali jste se již někdy s termínem pregnantní člověk? Pokud vás jako první napadne asociace s těhotenstvím,…

„Měl tam celý ten svůj fraucimor,“ řekne se o šéfovi, který se na školení dostavil…

„To je ale farizej,“ řekneme o člověku, o němž si myslíme, že má dvojí tvář.…

Ve slovníku cizích slov je termín subsidiární vysvětlován jako „podpůrný, dodatečný, pomocný, náhradní“. Se slovem subsidiární…

Jsou slova, která se z češtiny pomalu vytrácejí. Vytrácejí se proto, že mizí, zanikají, předměty nebo…

Pitoreskní. Převzaté slovo, které se používá málo, a když, tak velmi často špatně. Pitoreskní je slovo,…

 „Ona je tak servilní,“ hodnotíme doma novou kolegyni. A slovo servilní nemá ani trochu kladný…