Význam slov

Farizej

Od

„To je ale farizej,“ řekneme o člověku, o němž si myslíme, že má dvojí tvář.…

Subsidiární

Od

Ve slovníku cizích slov je termín subsidiární vysvětlován jako „podpůrný, dodatečný, pomocný, náhradní“. Se slovem subsidiární…

Povříslo

Od

Jsou slova, která se z češtiny pomalu vytrácejí. Vytrácejí se proto, že mizí, zanikají, předměty nebo…

Pitoreskní

Od

Pitoreskní. Převzaté slovo, které se používá málo, a když, tak velmi často špatně. Pitoreskní je slovo,…

Servilní

Od

 „Ona je tak servilní,“ hodnotíme doma novou kolegyni. A slovo servilní nemá ani trochu kladný…

Dichotomie

Od

Český slovník cizích slov definuje termín dichotomie jako „dělení na dvě části, třídění do dvou…

INRI

Od

Jestliže je římskokatlolický symbol – kříž s tělem ukřižovaného Ježíše Krista (“krucifix”) ztvárněn klasicky, pokaždé…

Promptní

Od

Promptně znamená rychle, bezodkladně, bez prodlení, okamžitě. Slovem promptně hodnotíme lidské chování, jednání. Výrazu promptně…

Co je observace

Od

“Necháme si vás tady pár dní na pozorování.” Kdo někdy od lékaře neslyšel tuto větu?…

Dimise

Od

Dimise znamená propuštění. V tomto významu se používá především ve zdravotnictví. Význam slova demise coby…