Alimenty zpětně

Dají se získat alimenty zpětně? Za jak dlouho je váš nárok tzv. promlčen a jak se liší vymáhání alimentů, přiřknutých na základě soudního rozhodnutí od situace, kdy se vše odvíjí jen od ústní dohody mezi oběma rodiči dítěte?

Mnoho rodičů si myslí, že pokud nemají v ruce soudní rozhodnutí, pak toho s případným neplacením výživného na děti příliš nenadělají. Naštěstí se mýlí, odpovědným úřadům jde především o blaho dítěte, takže pro ně není problém dopočítat zpětně alimenty i za několik let, stanovit jejich výši a donutit protistranu k jejich úhradě. Možností je celá řada, důležité je ovšem udělat ten první krok a začít alimenty vymáhat.

Alimenty zpětně

A jak na to? Máte-li v ruce rozsudek s rozhodčí doložkou o vykonatelnosti a právní moci, můžete ušlý „zisk“ vymáhat až za deset let zpětně. Ovšem pozor, vždy se počítá datum vynesení rozsudku. Máte-li tedy v ruce rozhodnutí za rok 2014, lze vymáhat jen od toho roku/data vydání rozsudku. Ovšem naopak jestli vám byl rozsudek vydán například v roce 2006, a vy jste si vzpomněli vymáhání alimentů až letos, můžete je získat nejvýše z roku 2009. Vše za tímto rokem tedy nenávratně propadlo a je jen na libovůli druhého partnera, zda se vám rozhodne vyhovět či ne.

Ne vždy je však situace tak jednoznačná. Vy sice na tento benefit máte právo, ovšem nesmíte zapomínat na zákon NOZ platný od 1.1.2014 v němž se říká, že jakékoliv neuhrazené platby výživného jsou definitně promlčeny již po třech letech. Starší dluhy vám tedy budou přiznány jen v případě, že žalovaná strana nevznese proti tomuto postupu námitku právě podle zmiňovaného zákona NOZ. Rozhodně se tedy nespoléhejte na desetiletou vymahatelnost alimentů a začněte s tímto postupem co nejdříve, i když to pro vás bude znamenat spoustu papírování a dalších „nepříjemností.“ I kdyby se jednalo o pár stokorun, rozhodně to vašemu společnému rodinném rozpočtu pomůže.

Náš tip: jeden z hojně rozšířených mýtů o výživném říká, že dluh musí překročit určitou částku, aby byl vymahatelný. To rozhodně není pravda. S vymáháním proto klidně začněte u dluhu za pár stokorun. Počítejte s delšími soudními průtahy, satisfakce se vám tedy klidně může dostat až za několik let.

Jak na alimenty bez rozsudku

Žili jste jednoduše spolu bez jakéhokoliv oficiálního požehnání? V případě, že vám to neklape a rozhodnete se jednoho dne jít od sebe, můžete se na výši alimentů domluvit klidně ústně. Ovšem jestliže vám žádné platby nedorazí, není problém předat vše zodpovědným orgánům.

Soud v takovémto případě však nařizuje náhradu ušlého výživného maximálně za tři roky zpětně. Soud nepřizná nejen budoucí výživné, ale i to minulé. Samozřejmě jen od data, kdy spolu prokazatelně nežijete. Takže pokud jste se rozešli teprve před půl rokem, bude pro vás lhůta třech let zpětně jednoduše nedosažitelná.

Zanechte odpověď