Apgar skóre

Apgar skóre je celosvětově uznaná stupnice sloužící ke zhodnocení zdravotního stavu dítěte po jeho bezprostředním příchodu na svět. Od svého zavedení zachránila život mnoha dětem, které se díky včasnému zhodnocení potíží dostaly k rychlejší akutní péči.

Apgar skóre vymyslela lékařka Virginia Apgarová. Její specializací byla anesteziologie a pediatrie. Svůj test sloužící ke zhodnocení zdravotního stavu novorozenců těsně po narození publikovala v roce 1952, označení Apgar skóre se vžilo asi o deset let později.

Apgar skóre na porodním sále

Ihned po narození se dítě dostává pod drobnohled odborníků, kteří pečlivě sledují, zda se jeho adaptace na nové prostředí probíhá tak, jak má. I dítě ze zcela bezproblémového těhotenství může mít po narození potíže s dýcháním nebo krevním oběhem.

Z hodnocení Apgar skóre mají někdy nastávající maminky strach. Bojí se, že při vyšetřování bude dítě odneseno pryč, nebo že se kvůli příliš subjektivnímu hodnocení dostane zcela zbytečně do inkubátoru. Tyto obavy jsou zbytečné. Samotné vyšetření už v mnoha porodnicích probíhá na těle matky a do samotného testu je zahrnuto několik samostatných hodnot, které teprve dávají celkový výsledek. Žádný lékař tedy jen zběžným pohledem od stolu nerozhodne, že dítě má 7 bodů a musí do inkubátoru.

Co sleduje Apgar skóre

Apgar skóre se po porodu zjišťuje ve třech neměnných intervalech – v 0., 5. a 10. minutě života. Předmětem sledování je srdeční frekvence (lékař poslechne dítě stetoskopem), dechová aktivita (pravidelnosti dechu), barva kůže (může poukázat na problémy s krevním oběhem, termoregulací apod.), svalový tonus (pohyb dítěte, zda se vůbec hýbe apod.) a také reakce na podráždění. Lékař dítě jemně dloubne pod žebra a sleduje, zda se zamračí nebo zakašle. Pro dítě je to nepříjemné, ale nikoli bolestivé.

U jednotlivých sledovaných hodnot může novorozenec dost 0-2 body podle následujícího klíče:

Srdeční frekvence – žádná: 0 bodů, méně než 100 tepů za minutu: 1 bod, více než 100/min – 2 body

Dechová aktivita – žádná: 0 bodů, pomalá, nepravidelná: 1 bod, dobrá, pravidelná: 2 body

Barva kůže – bledá, modrá: 0 bodů, růžová, ale s modrými místy, modré končetiny: 1 bod, růžová: 2 body

Svalový tonus – žádný: 0 bodů, slabý: 1 bod, spontánní pohyby: 2 body

Reakce na podráždění – žádná: 0 bodů, slabá: 1 bod, dobrá: 2 body

Celkové hodnocení Apgar skóre

10 – 8 bodů: zdravý novorozenec

7 – 4 body: nutná krátkodobá lékařská pomoc

3 – 2: nutné okamžité zahájení léčby

0 bodů: dítě nepřežilo

Ideální hodnocení je samozřejmě 10-10-10, ale pokud hodnoty v žádném ze sledovaných časů neklesly pod 8, lze říci, že se dítě dobře adaptovalo v novém prostředí a nových podmínkách. V páté minutě života dosahuje 8-10 bodů 80% novorozenců. Se snižujícím se počtem bodů se zvyšuje riziko chorob a vážných zdravotních komplikací. Ale nízké Apgar skóre v prvních minutách po narození nemusí znamenat horší start do života. Toho je třeba se obávat, až když se hodnoty nezlepšují ani v dalších dodatečných pozorováních – v 15. až 25. minutě života. Takových dětí se ale naštěstí rodí velmi málo.

Zanechte odpověď