Autor Helena Malášková

Vtom nebo v tom
Od

Výraz psaný zvlášť v tom i jedno slovo vtom jsou správná, každé má svůj vlastní význam a neměli bychom je zaměňovat. V tom Předložka v a ukazovací zájmeno ten je…

Sebou nebo s sebou
Od

Osobní zájmeno v 7. pádu sebou může stát ve větě samostatně (v prostém pádu, tj. bez předložky), nebo ve spojení s předložkou s. Oba výrazy – sebou i…

Oboum nebo oběma
Od

Ze dvojice slov oběma a oboum je spisovný pouze výraz oběma, druhé slovo patří do obecné (nespisovné) češtiny. První pád této základní číslovky zní oba –…

V prostorách nebo v prostorech
Od

Podle Slovníku spisovné češtiny existuje dané slovo ve dvou podobách: prostor a prostora. Je zajímavé, že v různých slovních spojeních nelze slovo prostor a prostora zaměňovat, mezi…

Přes nebo přez
Od

Jedinou pravopisně správnou podobou, ve které se předložka přes v psané spisovné češtině vyskytuje, je s koncovou souhláskou -s. Předložka přes se váže se 4. pádem, má…

Zčásti nebo z části
Od

Z části i zčásti Obě varianty jsou správné, každá má svůj vlastní význam a nelze je zaměňovat. Z části 1. Máme před sebou typický příklad dvou…

Podruhé nebo po druhé
Od

V případě dvojice výrazů podruhé a po druhé můžeme konstatovat, že obě možnosti jsou správné. A. Výraz psaný pouze zvlášť: Přijdu po druhé (hodině). Ve výpovědi se…

Brzké nebo brzské
Od

Jediná správná možnost psaní tohoto slova je brzký. Přídavné jméno brzký je příbuzné příslovce brzo (brzy), je utvořené příponou -ký: brzo → brz-ký. Nesprávná podoba s příponou…

Přitom nebo při tom
Od

Slova přitom a při tom existují v českém jazyku vedle sebe, obě jsou správná a liší se svým významem. Při tom Ve slovním spojení napsaném zvlášť stojí…

Narovinu nebo na rovinu
Od

Podle Slovníku spisovné češtiny (SSČ) a Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ) je správná dvouslovná varianta výrazu složená z předložky na a podstatného jména rovina, tedy na rovinu.…