Autor Helena Malášková

Snažší nebo snazší
Od

Pravopisně správný je výraz snazší. Toto slovo je druhý stupeň  přídavného jména snadný a jeho jednodušší a méně krkolomná pravopisná i výslovnostní podoba zní snadnější. Uvedeme…

Všiml nebo všimnul
Od

Oba tvary jsou tzv. příčestím minulým slovesa, které v infinitivu zní všimnout si. Při zkoumání kodifikačních příruček (Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny), nalezneme tvar všiml si,…

Slabikotvorné souhlásky
Od

Slova jsou v jazyce nejmenší významové jednotky. Menší jednotky, na které lze slova rozdělit, jsou slabiky. Slabika Slabiky mohou mít různou podobu. Většina slabik je tvořena jednou…

Motivační dopis v němčině
Od

Motivační dopis je slohový útvar, který většina lidí musela alespoň jednou v životě vytvořit. Příležitostí, kdy je nutné zaslat motivační dopis je mnoho: při hledání zaměstnání, při…

Způsobová slovesa v němčině
Od

Z hlediska významu se v němčině rozlišuje několik skupin sloves. Nejpočetnější skupinou jsou slovesa plnovýznamová, například laufen, singen, verstehen, schlafen, sich anziehen… Tato slovesa nepotřebují ke svému…

Charakteristika literární postavy
Od

Charakteristika literární postavy je jedno z častých slohových témat probíraných ve škole. Ukážeme si, jak postupovat, aby se práce podařila Postup při charakteristice Nejprve je nutné vybrat literárního…

Líčení – slohová práce
Od

Líčení, jiným názvem lyrický, umělecký popis, je jeden z mnoha druhů popisu. Lyrický popis líčení Slova líčení a lyrický naznačují, že se jedná o subjektivně zabarvený básnický…

Trpný rod v němčině
Od

Trpný rod je gramatická kategorie slovesa. Sloveso v trpném rodě označuje, že činitelem/konatelem děje není podmět, ale předmět. Opakem trpného rodu je činný rod. Peter ruft. Petr…