Autor Helena Malášková

Psaní adres
Od

Jak napsat správně adresu? To je jen zdánlivě banální otázka. Stačí si otevřít stránky České pošty https://www.ceskaposta.cz/rady-a-navody/jak-spravne-nadepsat-zasilku s instrukcemi, jak napsat adresu, a zjistíme, že je to…

Zdali nebo zda-li
Od

Slovo zdali a jemu podobné výrazy jestli, čili, neboli, pakliže, nežli, ačkoli píšeme vždy dohromady jako jedno slovo. Slovo zdali ve větě funguje: jako částice: Zdali…

Si nebo jsi
Od

Obě dvě slova jsou v češtině naprosto běžná a správná, nelze je zaměňovat. Zájmeno si Si je kratší tvar osobního zájmena zvratného, delší tvar zní sobě.…

Analíza x analýza
Od

Analýza je slovo řeckého původu (analysis – rozebrání, rozpuštění, rozvázání). Wikislovník uvádí následující významy: 1. rozbor dané události nebo jevu z hlediska příčin a důsledků jejich…

Vpravo nebo v pravo
Od

Příslovce vpravo a jeho protějšek vlevo se píšou vždy jako jedno slovo, dohromady. Nelze je rozdělit na předložku a jakési „pravo“ nebo „levo“. Spřežky vpravo, vlevo…

Permanentka nebo pernamentka
Od

Z těchto dvou slov je správně jedině permanentka. Tímto slovem je možné označit vstupenku, lístek, jízdenku trvalou nebo platnou jistou dobu. Z podstatného jména permanentka lze utvořit přídavné…

Eventuálně nebo eventuelně
Od

Správný tvar příslovce, které vzniklo z přídavného jména eventuální, zní eventuálně. České synonymum tohoto výrazu je případně. V češtině existuje řada přejatých slov utvořených podobným způsobem, u všech…

Kéž by nebo kéžby
Od

Správně napsaný výraz je kéž by. Kéž je slovo, které patří do slovního druhu částice, by je jeden z tvarů slovesa být. S jeho pomocí se tvoří tvary…

Odvést nebo odvézt
Od

Slova odvést a odvézt jsou pravopisně správně, každé označuje jinou skutečnost, nelze je proto zaměňovat. Grafická podoba slov je různá, obě slova však vyslovujeme stejně [odvést]…

Poté nebo po té
Od

Slova poté i po té jsou správná, každý výraz patří do jiného slovního druhu a má jiný význam. Poté je příslovce, které je dnes pociťováno jako…