Bitva u Lepanta

Bitva u Lepanta znamenala na čas uklidnění politické situace v souboji křesťanského světa a osmanských sil, dále bitva u Lepanta způsobila pozměnění politické mapy na Apeninském poloostrově a v části Středomoří. Ale také byla mezníkem v technickém vybavení námořních vojenských sil. Střet Svaté ligy s hlavní flotilou osmanské říše  dne 7. října 1571 u ostrůvku Lepanto patří mezi  největší a nejdůležitější bitvy v historii křesťanství a Evropy.

Přínos bitvy u Lepanta

 • Bitva zachránila křesťanskou Evropu před velkou invazí tureckého islámu, bezprostředně ohrožujícího celé Středomoří.
 • Evropa byla zachráněn před násilnou islamizací.
 • Pověst o neporazitelnosti tureckého loďstva byla v troskách.
 • Turecké loďstvo už nikdy nezískalo zpět svoji personální kvalitu

Tak to jsou nejdůležitější výsledky námořní bitvy, která se udála  v Jónském moři v zálivu Patras u ostrova Lepanto dne 7. října 1571.

Proč k bitvě u Lepanta došlo

Politicky roztříštěná Evropa byla neustále ohrožována Turky, kteří usilovali podmanit si křesťanský Západ a získat ho pro muslimskou víru. Sultánova flotila získala několik řeckých ostrovů a sultán plánoval dobýt přes Maltu, Sicílii a Neapol celé Středozemní moře. 

Papež Pius V. se snažil sjednotit znesvářené křesťanské velitelé, aby se mohli účinně postavit proti turecké převaze. V největší nouzi byla obranná válka a vedení křesťanského loďstva svěřena mladému admirálu Juanovi de Austria, bratru španělského krále Filipa II.

Současně vyzval Pius V. všechny křesťany, aby se tak jako on modlili růženec, aby křesťanská vojska zvítězila v této bezvýchodné situaci s pomocí Panny Marie. Uvádí se,   že papež dokonce nechal všem vojákům rozdat růžence.

Bitva u Lepanta, čísla

Dne 7. října 1571 došlo k bitvě.

 • Koalice křesťanů pod vedením Juana de Austria měla flotilu 212 lodí, z toho 206 galér a šest galeas.
 • Benátská republika koalici poskytla 106 galér a šest galeas,
 • 80 galér vyslalo Španělsko,
 • 12 toskánských galér dodal Řád sv. Štěpána
 • a po třech galérách poslala i Janovská republika, Řád maltézských rytířů a savojský vévoda.

Posádku loďstva tvořilo:

 • 13 000 námořníků,
 • 43 000 veslařů
 • a 28 000 vojáků, z čehož 10 000 bylo španělských, 7 000 německých, 6 000 italských a 5 000 benátských.
 • Nejznámějším účastníkem bitvy byl básník a spisovatel Miguel de Cervantes y Saavedra. Bojoval na palubě španělské galéry Marquesa . 

Proti  nim stálo

 • 230 osmanských galér
 • a 60 galeot.
 • Pod velením Aliho Paši se na nich plavilo 13 000 zkušených námořníků berberského, egyptského, řeckého a syrského původu.
 • Kromě nich se Ali Paša mohl spoléhat na dalších 34 000 vojáků.V průběhu několika hodin těžkého boje bylo potopeno:
 • 113 tureckých galér,
 • zajato 117 lodí
 • a osvobozeno 12OOO křesťanských otroků, kteří sloužili Turkům jako veslaři.

Do té doby neporazitelná turecká flotila utrpěla zdrcující porážku a Evropa byla zachráněna před islámem.

Pomohla Panna Maria Vítězná?

Všichni byli přesvědčeni, že nezvítězily zbraně, ale Bůh zasáhl na přímluvu Panny Marie. Protože se zásadně dotkla křesťanského světa, bývá námořní bitva u Lepanta  zobrazena na mnoha stropních freskách mariánských kostelů. Od té doby se také každou první říjnovou sobotu slaví svátek Panny Marie Vítězné.

Zanechte odpověď