Bolest očí po svařování

Některé práce mohou mít na lidské zdraví výrazný dopad, zvláště v případě, kdy nepoužijeme adekvátní ochranné pomůcky. Není vhodné rizika podceňovat a třeba právě při svařování se adekvátně chránit. Jedním z rizik při této činnosti je poškození očí ultrafialovým a infračerveným zářením.

Poranění očí

Pro oči je rizikové zejména ultrafialové a infračervené záření, které vzniká při veškerých typech obloukového svařování. Může dojít k poškození sítnice nebo podráždění rohovky. Při dlouhodobé práci bez kvalitních ochranných pomůcek je zvýšené riziko pozdějšího vzniku šedého zákalu.

Jako mírné obtíže lze uvést pálení očí, jejich řezání a zarudnutí. Lidé mohou vnímat i svědění očních víček. Zde je ještě možné využít domácí léčbu pomocí protizánětlivých preparátů nebo bylinek (např. odvar z heřmánku). Později se již přidává bolest očí a postupně dochází ke změnám ostrosti vidění. Mohou se přidávat i pocity přítomnosti cizího tělesa v oku. V těchto případech je již nutné navštívit lékaře a nechat se odborně vyšetřit.

Další rizika při svařování

Vlivem odpařování materiálu se do vzduchu dostávají různé chemické látky, které mohou být zdraví škodlivé. Způsobují pak nejen podráždění očí, ale i dýchacích cest a pokožky těla. Mnoho látek uvolňovaných do vzduchu je karcinogenních. Jiné mohou způsobit bolest hlavy, otupělost, únavu. Objevuje se kašel, ale i perforace nosní přepážky. Mezi popisované vlivy lze přidat též nechutenství a zvracení. Vysoký hluk, který je obvyklý v takovémto pracovním prostředí, způsobuje poškození sluchu. Škody takto napáchané se mohou na zdraví člověka projevit klidně až po letech. Zvýšené je riziko vzniku popálenin a celkového přehřátí organizmu.

Škodlivé látky

Mezi látky, které při svařování mohou mít negativní dopad na naše zdraví, lze uvést zejména karcinogenní látky, které se dostávají do vzduchu – beryllium, kadmium, chrom. Nemoci mohou být způsobené též oxidem uhelnatým. V případě, kdy je používán jako ochranná atmosféra, se může nebezpečně zvýšit jeho koncentrace.

Ochranné pomůcky

Nezbytná by při této činnosti měla být kvalitní svařovací kukla a dobrý pracovní oděv. Pozor věnujte rychlosti zatmění u samozatmívacích kukel. Na zbylých částech těla by měl být oděv ze zpracované kůže, na rukou svářečské rukavice.

Aby nedocházelo ke vdechování nečistot, které se dostávají do vzduchu při svařování, je třeba mít efektivní odsávání těchto pracovišť. Může být zajištěno buď centrálně, nebo pomocí mobilní odsávací jednotky. Proti hlučnosti mohou chránit tlumiče hluku nebo sluchátka. Takto dochází k minimalizaci zdravotních rizik při svařování.

Zanechte odpověď