Canberra – hlavní město Austrálie

Jmenovat hlavní město Austrálie je tradiční zeměpisný „chyták“. Chtělo by se říct, že Syndney, ale víme, že to není ono. Takže druhá volba padá na Melbourne. V případě australské metropole doslova platí přísloví, když se dva smějí, třetí se směje. Hlavním městem Australského svazu je Canberra.

Canberra: Místo pro shromažďování

Po vytvoření australského dominia v roce 1899 se dvě největší města nejmenšího kontinentu, Sydney a Melbourne, nedokázala dohodnout na sídle vládních úřadů. Po letech sporů proto musela být v roce 1908 založena Canberra.

Místu, kde stojí australská metropole, říkali domorodci už dávno „canberra“. Ještě před na přelomu 19. a 20. století to bylo jen údolí obklopené Sněžnými horami, jehož ticho rušili jen papoušci a šumění řek s čarovnými jmény Yarralumla a Jerrabombera. Od pradávna se v těch místech scházeli ke kultovním obřadům členové domorodých kmenů. V jejich řeči slovo „canberra“ znamenalo něco jako shromaždiště.

Spor dvou vyhrál třetí

Když Velká Británie v roce 1901 sloučila své do té doby nezávislé australské kolonie do Australského svazu, ucházela se o statut hlavního města Melbourne a Sydney. Dohadovala se tak dlouho, až vláda rozhodla postavit úplně novou administrativní metropoli, nezávislou na žádném z členských států svazu. Odkoupila od Nového Jižního Walesu území o rozloze zhruba dva a půl tisíce kilometrů čtverečních a prohlásila je za Australian Capital Territory.

Soutěž architektů na projekt města vyhrál návrh Američanů Waltra Burley Griffina a Marion Mahony Griffinové. Podle jejich návrhu má metropole dvě centra oddělená od sebe umělým jezerem. Z větší části byla postavena ve dvacátých letech. Parlament tam byl přemístěn roku 1927 a postupně i další federální úřady.

Canberra turisty moc neláká

Canberra je městem úředníků, dokonale vybaveným pro jejich práci i odpočinek. Říká se, že v Canbeře se dobře žije, ale turistům nijak atraktivní nepřipadá. Turistů s batůžky na zádech je tam vidět pomálu. Všichni jezdí autem, a to včetně místních. Málokdo se vydá napříč městem pěšky, snad jen za účelem kondičního pohybu.

Canberra: Procházka k parlamentu

Široký travnatý pruh v mírném svahu od budovy bývalého parlamentu opticky navazuje na zeleň pahorku ukrývajícího nový parlamentní komplex. V roce 1988 jej slavnostně otvírala britská královna. K jednáním se tam scházejí členové poslanecké sněmovny a senátu. Dovnitř ovšem může každý. Ani vstupné se neplatí. Jedinou podmínkou je podrobit se bezpečnostní prohlídkové proceduře.

Kromě sálů, v nichž se jedná o stěžejních záležitostech státu, je možné si ve vitrínách prohlédnout historické listiny a dokumenty a na zdech obrazy politiků, kteří v jednotlivých obdobích stáli v čele státu. Uvnitř je také obchod s vybranými suvenýry.

Po trávníku se dá vyšlápnout až na temeno parlamentu a rozhled z „capitalního vršku“ stojí za to. Panoramatu dominují dvě hory.

  1. Jedna se jmenuje Mount Black, a stojí na ní televizní věž s vyhlídkovou restaurací.
  2. Druhá má název Mount Ainslie.

Od Capital Hill k ní míří parková magistrála, rozdělená jen jezerní hladinou. K vodě se park jmenuje Federation Mall, za vodou Anzac Parade. ANZAC je zkratka pro Australian and New Zealander Army Corps a historicky spojuje australské a novozélandské expediční vojenské sbory.

Na Anzac Parade v Canbeře je cesta k symbolickému hrobu neznámého australského vojáka a vzpomínkovým síním pod kupolí lemována památníky obětem válek. Do kamene jsou vyryta jména desítek bojišť a statisíce jmen těch, kteří na nich položili své životy.

Zdroj: S využitím archivu aut.

Zanechte odpověď