Cena interrupce

Naše zákonná úprava dává ženám možnost, aby až do dvanáctého týdne těhotenství rozhodovaly o svém mateřství. To odpovídá zákonům mnoha západoevropských demokracií.

Poplatek za iterrupci

Jestliže se žena rozhodne pro miniiterrupci nebo interrupci (umělé přerušení těhotenství) z vlastního rozhodnutí, musí si zákrok hradit sama. Cena interrupce se pohybuje od dvou do pěti tisíc korun, záleží na zdravotnickém zařízení. V takovém případě zákrok nehradí zdravotní pojišťovny.

Nárok má každá žena

Dle zákona čís. 66/1986 Sb.:

  1. § 4: Ženě se uměle přeruší těhotenství, jestliže o to písemně požádá, nepřekračuje-li těhotenství dvanáct týdnů a nebrání-li tomu její zdravotní důvody.
  2. § 5: Ženě lze uměle přerušit těhotenství ze zdravotních důvodů (jestliže je ohrožen její život nebo zdraví, a nebo zdravý vývoj plodu).
  3. Žena má v raném období těhotenství výlučné právo sama rozhodovat o interrupci. Jediná kontraindikace, která by tomu bránila, je podstatné riziko pro zdraví ženy včetně případu, kdy od předchozí interrupce neuplynulo ještě šest měsíců.

Co je třeba vědět

  • Pokud chce v České republice podstoupit interrupci těhotná dívka mladší šestnácti let, musejí dát k umělému přerušení těhotenství písemný souhlas její rodiče nebo právní zástupci. V období mezi šestnácti a osmnácti lety musí lékař o potratu rodiče pouze informovat.
  • Iterrupce se provádějí na gynekologických odděleních nemocnic na základě žádanky vystavené ošetřujícím lékařem ženy. Do osmého týdne těhotenství se zákrok nazývá miniiterrupcí.

Pohled do světa

Teprve v roce 1986 zákon umožnil ženě rozhodovat o jejím mateřství v prvních týdnech těhotenství. Taková úprava platí ve Francii, v Rakousku, v Dánsku, Švédsku a Norsku, v Itálii, Holandsku a Belgii, dnes též v podstatě v SRN i jinde. Ve Velké Británii je ukončení těhotenství přípustné, znamená-li donošení plodu pro ženu větší zdravotní riziko než interrupce. Tento předpoklad je splněn prakticky vždy, má-li se těhotenství ukončit v prvních týdnech. V USA má žena právo rozhodnout o interrupci zhruba v prvních dvou třetinách těhotenství.

Zanechte odpověď