Co je observace

“Necháme si vás tady pár dní na pozorování.” Kdo někdy od lékaře neslyšel tuto větu? A pak dychtivě pročítáme propouštěcí zprávu, a o pár dnech pozorování tam nic nevidíme. Za to se dozvíme něco o observaci. “Co to je? Co mi je? Co to se mnou dělali?” Můžeme být klidní. Observace a pozorování jedno jest. Termínu observace, pozorování, se ale používá i v jiných oborech, ne pouze v lékařství.

Observace znamená pozorování

Cítíme-li určitou jazykovou spřízněnost ve slovech „observace“ a „observatoř“, je to správně. „Observatoř je místo, které je využíváno pro pozorování pozemských a nebeských jevů,“ uvádí Wikipedie. V observatoři se provádí observace pozemských a nebeských jevů.

Observace v medicíně

Observace – pozorování. Pobyt v nemocnici určený k prokázání či vyloučení některé choroby, např. infekční.
Zdroj:  Velký lékařský slovník

Nejčastěji se slovem observace ale přece jenom setkáváme v textech s medicínskou tématikou. A to třeba i denním tisku, v rubrice o zásazích integrovaného záchranného systému. “V pátek byla k observaci na chirurgické oddělení převezena malá holčička s úrazem hlavy a posléze na internu žena po prodělaném hypoglykemickém komatu,” čteme například v záchranářském sloupku.

Observace v církevní tématice

S výrazem observace se lze setkat i v textech s tématikou historie řeholního života.

 Z latinského observantia, slovo značí “pozornost, pečlivost, dodržování, kázeň”. Reformní hnutí 14. století – v řeholních řádech s cílem navrácení se k původní čistotě řeholí. Observantní hnutí vzniklo nejdříve mezi – františkány, později toto hnutí inspirovalo i dominikány, karmelitány, kartuziány a další, ale počátkem 16. století jeho podnětný náboj vyhasl.
Zdroj: iEncyklopedie.cz

Další možné oblasti

Observací může být nazvána také:

 • činnost zahraničních pozorovatelů,
 • obhlídka soupeřových schopností ve sportu,
 • pozorování důležité stavby
 • a podobně.

Observace: Využití slova v českých médiích

Upozornění: Pro lepší pochopení slova observace v různých souvislostech uvádíme příklady jeho použití v českém tisku. Věty jsou vybrány z různých zdrojů v minulých letech. Nemají informační význam, slouží jen jako cvičební texty pro užití výrazu observace. 

 • Pro podezření z intoxikace neznámou látkou byl z ordinace praktického lékaře ve městě dopraven k observaci na internu mladší muž.
 • Letos mne o žádný posudek nikdo nepožádal, ale myslím, že právem předpokládám, že vzpomenutá výkonnost podniku v rámci observace České republiky opět někomu neunikla. Tak jako mnoho věcí neuniká.
 • Pozorování Měsíce je vhodné kolem jeho první a poslední čtvrti, kdy útvary kolem rozhraní dne a noci na Měsíci vrhají stíny a jsou velmi „plastické“. Nevhodné jsou observace kolem úplňku, útvary nevrhají stíny a Měsíc je „plochý“.
 • Jednu ordinaci, ve které se střídali lékař pro dospělé a pediatr, nahradily ordinace dvě. Jedna z nich bude mít funkci observace a bude určena pro pacienty, u kterých se uvažuje o možné hospitalizaci
 • Je to odvážná stavba, kterou je možno jen obtížně vstřebat jednorázovou observací. 
 • Neprovádíme žádnou incizi, nebo odsávání jedu, také zaškrcení je bez efektu. Intermitentně dáváme na lokální zánět chladné obklady, ne led, při bolesti infiltrujeme mezokainem. Observace minimálně 6 až 12 hodin. Po bodnutí jedovatým štírem nutná hospitalizace (ARO), monitorování dechu a oběhu.
 • Ve středověkém klášteře u řádů přísné observace (pravidel a zvyklostí) byl refektář jedinou vytápěnou místností, kde podávání jídla bylo obřadem spojeným s modlitbou a během konzumace pokrmu jeden z bratří předčítal úryvky ze života svatých.
 • Vítkovice se uprostřed týdne představily při dohrávce na hřišti Mostu, což byla výborná příležitost k observaci. 
 • John Pawson je pro české publikum zajímavý mimo jiné i tím, že je autorem nedávno publikovaného projektu rekonstrukce kláštera Řádu cisterciáků přísné observace v Novém Dvoře u Dobré Vody v Čechách.
 • Porovnáno bylo zpracování výsledků GPS z Pekingu a z Nepálu. Hodnoty pořízené trigonometrickou observací byly analyzovány na univerzitách v Udine a v Terstu.
 •  Rizikových těhotenství stále přibývá tak, že řada novorozenců je rizikovách, a proto vyžadují několikadenní observaci.

Ilustrační foto: pixabay.com

Zanechte odpověď