Délka mateřské dovolené

V souvislosti s narozením dítěte se mluví jednak o mateřské, jednak o rodičovské dovolené. Co je přesně mateřská dovolená a jak dlouho ji lze čerpat?

Co je mateřská dovolená

Mateřská dovolená je období, po které jeden z rodičů pečuje o novorozené dítě. Po tuto dobu má náleží dávka nemocenského pojištění, tedy peněžitá pomoc v mateřství.

Účelem poskytování této dávky je vynahradit rodiči příjem, o který přichází v době, kdy není z důvodu narození dítěte ekonomicky aktivní. Standardně je peněžitá pomoc v mateřství poskytována ženě, která porodila dítě, po dobu 28 týdnů.

Kdy a jak dlouho lze peněžitou pomoc v mateřství čerpat

Peněžitou pomoc v mateřství může čerpat žena i muž. Tato dávka je vyplácena 8 až 6 týdnů před očekávaným termínem porodu, tiskopis žádosti vyplňuje ošetřující gynekolog.

Pokud žena porodila dvě a více dětí, je peněžitá pomoc v mateřství poskytována po dobu 37 týdnů. Nejmenší délka čerpání mateřské dovolené (peněžité pomoci v mateřství) je 14 týdnů a nemůže skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

V případě, že dojde k předčasnému porodu před zahájením výplaty dávky, je dávka vyplácena od narození dítěte.

Pokud matka nemůže o dítě pečovat, může čerpat mateřskou dovolenou otec dítěte – v takovém případě se poskytuje po dobu 22 týdnů na základě písemné dohody.

Jaká je výše peněžité pomoci v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství, tzv. mateřská, se vyplácí za každý kalendářní den. Její výše je 70 % denního vyměřovacího základu, který se určí jako denní příjem počítaný z rozhodného období, nejčastěji posledního roku.

Tento vyměřovací základ však prochází trojím stupněm redukce, aby nebyl nepřiměřeně vysoký. Rodiče s velmi vysokými platy proto nedostanou 70 % svého předchozího příjmu, ale jeho velmi redukovanou část.

Peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena zpětně za každý kalendářní měsíc, její výše je pohyblivá, podle počtu dní v měsíci.

Zanechte odpověď