Druhohory

Nikdy neměly děti a mládež takový zájem o druhohory, jako když v kinech běžel trhák Jurský park. V rámci zachování zájmu žactva o geologická období Země by možná mohli čeští učitelé požádat některou televizní stanici, aby Spielbergerův blockbuster v rozhodných obdobích každoročně vysílala, jako se děje s mnohými díly bez jakékoliv přidané hodnoty. Vždyť tehdy stačilo jen málo, a každé dítě od tří let se ve světě druhohor pohybovalo s naprostou jistotou. To byla nadsázka. Ale nebyla zas tak moc vzdálena pravdě. Ostatně, není to nepřímý návod, kterak skrze umělecké dílo dětem přiblížit nepopulární téma?

Druhohory: Inspirativní doba

Druhohory jsou jedno z nejzajímavějších období geologického vývoje Země. Je to čas, v kterém se stále něco dělo. Druhohory jsou také érou, kterou mají v oblibě umělci. A tak když se v literárním příběhu má vyskytnout nějaký velký časový propad, hrdinové se dostávají do druhohor. Není to jen Jurský park.

 • Druhohorní společenství nacházejí hrdinové výpravy do od civilizace oddělené enklávy v románu Ztracený svět Sira Arthura Conana Doyla (vyšlo v roce 1912).
 • Ale už  48 let předtím vyšel román Julese Verna Cesta do středu země, v němž se účastníci jiné nebezpečné expedice setkávají  s druhohorní florou i faunou v nitru zeměkoule.
 • Národem milovaný filmový tvůrce Karel Zeman dopřál klukům v Cestě do pravěku (1955) ta nejúžasnější dobrodružství právě při zastávce v druhohorách. Po zhlédnutí zápasu dvou dravých ještěrů dokázaly děti pojmenovat stegosaura i kdyby je o půlnoci vzbudil.
 • Druhoroní inspiraci měli i japonští mistři tvůrci Godzilly, která byla v roce 1954 sice představena na filmovém plátně jako děsivý netvor, ale postupem času – zejména poté, co vstoupila do světa počítačových her – se z ní stal japonský kultovná antihrdina.
 • Ale proč chodit až na japonské ostrovy? Mnohem blíž a ještě známější je příšera ze skotského Loch Ness, lochneska. Také o ní se říká, že pochází z druhohor. Je to možní je nějaký druh plesiosaura, a nebo tak.

Jurský park mimo všechny kategorie

Naprostý a celosvětový boom druhohor způsobil počátkem devadesátých let 20. století film Stevena Spielbergera Jurský park. Film měl sice premiéru v roce 1993, ale druhohoroní třeštění mu předcházelo minimálně rok dopředu. S takovým nadšením byl film očekáván. Nakladatelství se předháněla ve vydávání atlasů druhohorních živočichů, výrobci hraček přispěchali s dinosaury ve všech mutacích. Malí chlapečkové, ač sotva jazykem vládli, měli přehled o druhohorní fauně skoro lepší, než učitelé přírodopisu.

Jak poznat druhohory? Vydejte se na výlet!

Naučit se zpaměti dobové řazení a všechna období druhohor, to lze podle učebnic, slovníků, encyklopedií. Ale koho to baví? není lepší vydat se po vlastní ose za pozůstatky druhohor v České republice? Jeden výlet probudí váv zájmu, než deset článkl v učebnici.

Český ráj

 • Český ráj je součástí České křídové tabule, jejíž vznik spadá do období druhohor před sto milióny let. Do snížených oblastí Českého masivu tehdy začalo pronikat mělké moře, v němž se usazovaly pískovce, slínovce a opuky. Předpokladem pro vznik podivuhodných skalních měst bylo pukání křídové tabule v kolmo na sebe jdoucích směrech. Postupující eroze, významná zvláště ve čtvrtohorách s jejich střídáním ledových a meziledových dob, pak z těchto kvádrových pískovců vymodelovala současné bizarní skalní útvary.

Česko saské Švýcarsko

 • Druhohorní původ má také oblast Labské pískovce. Kraj skalních měst, pískovcových stěn a stolových hor. Pro nádhernou přírodní scenérii je tato oblast nazývána Českým Švýcarskem. V období druhohor byla oblast zalita mělkým mořem, na jehož dně se usazoval písek, přinášený velkými řekami. Vlivem vysokého tlaku a zemských sil byl písek stlačen a ztvrdnul.

Hlavonožci vyplavali

 • Záplavy v Beskydech v roce 1997 odkryly zkamenělé hlavonožce. Na úpatí Beskyd v obci Trojanovice ekologové objevili zkameněliny živočichů, kteří žili v druhohorách před sto až sto třiceti miliony let. Unikátní naleziště odkryl proud vody během letních záplav. Ukázalo se, že jde o hlavonožce z období spodního boremu.

Beskydy vznikly v druhohorách

 • Beskydy, které tvoří nejzápadnější část karpatské soustavy, patří z geologického hlediska k mladým pohořím. Začaly vznikat na sklonku druhohor a jejich vývoj dodnes není ukončen. Uvnitř kopců stále dochází k tektonickým poruchám, při nichž v minulosti vznikly rozsáhlé systémy pseudokrasových puklinových jeskyní.

Krkonošské vzpomínky na druhohory

 • Nalezištěm druhohorních památek je Podkrkonoší. Z této lokality pocházejí  zkameněliny z období permokarbonu, kdy zde byl prales kapradin, přesliček, plavuní a primitivních jehličnanů. V močálech se proháněli krytolebci a v tůních skelnošupinaté ryby. Koncem druhohor se do Podkrkonoší vylilo mělké křídové moře. Opuka, která vznikla z usazenin, dodnes vydává otisky zkamenělin korálů, mlžů, hlavonožců a někde i pobřežních rostlin.

Výlet na Chrudimsko v době druhohor

 • Kdybychom se nějakým zázračným „strojem času“ mohli přesunout do minulosti, zhruba o sto milionů let nazpět, do geologického období druhohor, naskytl by se nám z návrší Železných hor nepochybně zajímavý pohled. A to na mořské pobřeží nacházející se v místech dnešního Heřmanova Městce, Slatiňan a Skutče. Mohli bychom tu chodit po písečných plážích, naslouchat hukotu a šumění vln… Podobné představy o existenci mořského pobřeží na Chrudimsku nejsou pouhou fantazií. Jsou doloženy řadou geologických faktů. V této geologické době se zvolna schylovala ke konci také éra dnes velmi populárních veleještěrů (dinosaurů). Okraje tohoto mořského zálivu (takzvané české křídové pánve) probíhaly v širší oblasti Chrudimska severovýchodním podhůřím dnešních Železných hor.

Zanechte odpověď