Hemolýza: Předčasný rozpad červených krvinek

Hemolýza je stav, při kterém dochází k předčasnému rozpadu červených krvinek (erytrocytů). Choroby, které způsobují hemolýzu mohou být vrozené (dědičné), ale i získané v průběhu života. Hemolýza může být také příznakem jiného onemocnění.

Hemolýza je označení pro předčasný zánik červených krvinek. Následkem toho může být snížena koncetrace červeného barviva (hemoglobinu) v krvi. Nemocní postiženi hemolýzou trpí chodokrevností (anémií). Při anémii je člověk viditelně bledý, stále unavený, má vyšší puls a zvýšenou činnost srdce, snadno se zadýchá, nemá žádnou fyzizickou výkonnost. Jaké jsou možné příčiny hemolýzy?

Příčiny hemolýzy

Hemolýza (rozpad červených krvinek) může mít

 1. vrozené
 2. i získané příčiny.

Vrozené příčina hemolýzy

 • srpkovitá anémie,
 • alasémie
 • či sférocytóza.

Při těchto nemocech je narušena stavba (tvar) erytrocitu (červené krvinky), která je vlivem této změny ničena při průchodu slezinou a kapilárami krevního oběhu. Další příčinou je nedostaečné množství enzymu v červené krvince. Také porucha krevního barviva hemoglobinu může být vrozenou příčinou hemolýzy.

Získané příčiny

Předčasný zánik červených krvinek může být být způsoben negativními vlivy na krvinku uvnitř organismu. K tomu může dojít, když jsou erytrocyty poškozeny:

 • toxickými látkami bakterií,
 • protilátkami,
 • při napadení organismu parazity,
 • při popálení, když byla zasažena velká část povrchu těla,
 • při cirhóze jater,
 • trombocytopenické purpuře,
 • malárii.

Rychlá (akutní) hemolýza nastává, jestliže byla člověka transfúzí vpravena do těla krev jiné krevní skupiny (A, B, AB, 0). Příznakem akutní hemolýzy (nesoulad při transfúzi) je třesavka, bolest na hrudníku, výrazný pokles krevního tlaku, zvýšená teplota a zrychlená činnost srdce.

K hemolýze dochází i v těle těhotné ženy, jestliže její plod má neshodný Rh faktor krve (plod je tím poškozen).

Příznaky hemolýzy

Protože rozpadlý hemoglobin mění barvu na žlutou, může se žluté zabarvení objevovat na bělmu očí. Žlutě jsou zabarveny rovněž sliznice postiženého a při masivní hemolýze také jeho kůže. Odborně se toto zbarvení nazývá ikterus, žloutenka, ale není tím míněna žloutenka ve smyslu hepatitidy.

Chudokrevnost (anémie) způsobená hemolýzou se začne projevovat zvolna, není to rychlý nástup, protože organismus má určité zásoby červených krvinek. Při hemolýze není zastavena tvorba nových červených krvinek, což také zpomaluje nástup chudokrevnosti při hemolýze.

Víte, že…

… že vodný výtažek z kořenů čínského druhu šalvěje (Salvia miltiorrhiza) zvyšuje odolnost červených krvinek proti hemolýze? Rovněž působí jako ochrana před akutní srdeční nedostatečností.

Zanechte odpověď