HIV – příznaky

Virus HIV, který vyvolává nemoc AIDS, se objevil v době, kdy se lékařská věda domnívala, že již potřela možnost velkých infekčních nákaz v minulosti decimujících lidstvo. Objevila se však nemoc, která se projevila jako „morová rána“ konce 20. století. První pacienti, u nichž se objevily příznaky neznámého onemocnění, přišli do amerických ordinací v roce 1981, v Československu v roce 1984. Výzkum HIV a AIDS se stal celosvětovým úkolem.

Přenos viru HIV

Přenos viru HIV probíhá třemi cestami:

 1. sexuálním stykem,
 2. krevním oběhem
 3. a v těhotenství z matky na novorozence.

Nejnebezpečnější je infikovaný člověk v počátečním stádiu, kdy o své infekci ani neví, a potom ve stádiu rozvinuté choroby, protože v obou případech je v krvi a v tělních tekutinách velké množství virů HIV. Rovněž lidé závislí na drogách roznášejí smrtící infekci, když si navzájem půjčují jehly a stříkačky potřísněné krví s virem HIV.

Příznaky nakažení virem HIV

Infekce HIV patří mezi nejrozšířenější nemoci mezi těmi, které přenášejí viry. Projevuje se však mnohem zákeřněji.

 • První příznaky vypadají nevinně a většinou je mohou postižení zaměnit za běžné onemocnění – za chřipku, anginu či nachlazení.
 • Po jednom až dvou týdnech se člověk zase cítí zdráv, vůbec netuší, že se v jeho organismu virus HIV pevně usazuje.

Stadium bez příznaků vážnější choroby trvá až několik let. Přitom může v tomto období infikovaný člověk nakazit nevědomky další lidi.

Přítomnost viru HIV mohou lékaři zjistit jedině cílenou diagnostikou – odebráním vzorku krve a jeho speciálním rozborem.

HIV způsobuje nemoc AIDS

V období zdánlivého klidu ničí virus HIV postupně obranyschopnost organismu. Jakmile člověk ztratí schopnost bránit se běžným infekcím, dostává se do klinického stadia infekce HIV – je nemocný AIDS, syndromem ztráty přirozené schopnosti těla bojovat s nejrůznějšími nemocemi.

Pacienty trápí banální infekce, často takové, které se zdravého člověka netknou. Virus HIV napadá další buňky, nejen krevní, ale i mozkové.

Postižení si stěžují na:

 • střídavé nebo trvalé horečky,
 • na noční pocení,
 • hubnutí,
 • únavu,
 • vyrážky,
 • průjmy,
 • často mají v ústech plísně,
 • různým způsobem bývá zachvácen nervový systém.

Nakonec umírají na záněty plic, mozková postižení, nezvladatelné průjmy, různé zhoubné nádory, rozličné komplikace způsobené viry, bakteriemi, parazity či houbami.

Z historie výzkumu

Roku 1983 objevili američtí a francouzští vědci původce neznámé smrtelné choroby – virus HIV. Za další dva roky se podařilo najít první lék, který účinky nemoci aspoň trochu tlumil – Zidovudin označovaný též AZT. Postupně nasazovali lékaři pacientům další preparáty, výrazného zlepšení však nedosáhli. Až po patnácti letech usilovného bádání mohli vědci ohlásit, že znají způsob, jak působení viru HIV podstatně zpomalit. Na výzkum se soustředily desítky věhlasných laboratoří, někdejší americký prezident Ronald Reagan prosadil v USA tento program za jednu ze státních priorit.

Vysvětlení pojmů

HIV – Human Immunodeficiency Virus – virus selhání lidské imunity
AIDS – Acquired Immuno Deficiency Syndrom – syndrom získaného selhání imunity

Zanechte odpověď