Hunové

Jestli měl někdo zásadní podíl na zániku Západořímské říše, byl to kočovný kmen Hunů. Hunové se na území současné Evropy dostali z odkudsi Dálného východu a jejich příslušníky byla různá etnika. V době jejich největší slávy sahala moc Hunů od Volhy k Rýnu. Hunové byli obávanými a krutými bojovníky a byli postrachem celé tehdejší evropské civilizace.

Kde se vzali, tu se vzali Hunové

Historikové se nemohou shodnout, který lokalita na Dálném východě byla pravlastí Hunů, bojovného kočovného kmene.

  1. Někdy se uvádí, že Hunové pocházejí z Korejského poloostrova.
  2. Podle jiných názorů jsou Hunové těmi nájezdníky z Mongolska, kvůli kterým byla postavena Velká čínská zeď.

Historikové předpokládají, že Hunové používali altajské jazyky a z toho odvozují, že Hunové zahrnovali mongolské, turkické, ugrofinské kmeny, dost pravděpodobně i etnika vyskytující se na území Evropy.

Podrobili si území od Volhy k Rýnu

Asi sto let před začátkem našeho letopočtu se Hunové začali z Dálného východu posouvat do střední Asie a pohybovali se stále na západ.

  • Ve druhé století po Kristu obsadili oblasti osídlené Alany a ve druhé polovině čtvrtého století je porazili.
  • Vpád Hunů do Mezopotámie byl sice odražen,
  • ale roku koncem čtvrtého století se jim podařilo porazit Góty a císaře Valense z východní části Římské říše.
  • Ještě před počátkem pátého století vyplenili Hunové Balkánský poloostrov. Tím bylo započato jejich pronikání do Evropy.

V pátém století vedl kmeny Hunů legendární krutý vojevůdce Attila – s válečnými zajatci a civilním obyvatelstvem poražených nepřátel neměl slitování. Za jeho vlády sahala moc Hunů od Volhy až k římským hranicím na Rýnu.

Attila zemřel roku 453, a za rok poté se hunské „imperium“ rozpadlo. Území zabraná Huny obsadili Germáni, kteří byli do té doby v porobě Hunů. Někteří Honové se v římském pohraničí usadili a začali obdělávat půdu.

Hrůzné postavy na malých koních

Hunové byli jízdní kmeny. Jízdu na koni dokonale ovládali, právě tak jako boj z koňského sedla. Používali luky (za jízdy) a zejména dvousečné meče.

V důsledku jejich válečnických dovedností byli Hunové postrachem celé tehdejší evropské civilizace. Zbraně Hunů měly vysokou technickou úroveň. Jejich jízdní sestavy udivovaly, protože Hunové používali koní malého vzrůstu. Jednalo se koně zvyklé na život v pustých stepích, a tak se dobře pohybovali po stepních územích od Mongolska po Panonii (současné Maďarsko).

Nepřátele Hunové děsili i svým zevnějškem: obličeje si před bojem potírali čerstvou zvířecí krví. Šířili kolem sebe zápach, který byl dílem z krve, dílem ze syrového masa, kterým se živili (a maso dlouho čerstvé nevydrží) a také proto, že se údajně nemyli. Jejich obličeje byly pokryty jizvami z ran, kterými se sami zdobili.

Ilustrační foto: pixabay

Zanechte odpověď