Jak dlouho člověk vydrží bez vody či bez jídla

Odborníci se shodují, že nelze přesně stanovit dobu, po kterou může být člověk bez jídla. To záleží na víc okolnostech. V čem se ale jejich odhady blíží, je doba, jak dlouho člověk vydrží bez vody. Ta je mnohem kratší a u všech lidí plus mínus podobná. Bez vody člověk dlouho nevydrží.

Jak dlouho člověk vydrží bez jídla

Prý až devadesát dní by mohl člověk vydržet bez příjmu potravy. Musel by ovšem pít. Takovou dobu bez potravy vydrželi lidé v extrémních životních situacích, po živelních pohromách, a nebo při dobrovolném půstu. Záleží ovšem také na zdravotním stavu člověka, jeho hmotnosti, okolní teplotě a klimatu i síle jeho vůle.

Delší dobu bez jídla přežijí lidé zdraví, silní, s určitou tukovou zásobou. Odborníci vysvětlují, že při hladovění začne organismus jako první spotřebovávat karbohydráty a až pak tuky. Organismus je vyčerpán, když jsou spotřebovány zásoby bílkovin. Příjem tekutin je ale nutný.

Jak dlouho vydržíme bez vody

Bez tekutin člověk vydrží pět dní až týden, ačkoliv byly zaznamenány extrémní případy, kdy člověk vydržel bez vody až devět dní (například po závalu).

  • Před časem například sdělovací prostředky uveřejnily případ rakouského horníka, který v závalu přežil devět a půl dne bez vody a potravy v hloubce 60 metrů pod nánosy zeminy a bahna. Jednalo se o zdravého čtyřiadvacetiletého muže ve vynikající tělesné kondici.

Hladovky a období sytosti

Střídání období dostatku potravin s obdobími hladovění byla po celou dobu vývoje lidstva přirozená. Lidský organismus zvládá překonávat hladová období a dokonce mu krátkodobý odpočinek od přijímání potravy a jejího trávení odlehčuje. Každé hladové období ovšem stimuluje náš organismus k tomu, že si napříště tělo uloží více energetických zdrojů do tukových zásob. Tento mechanismus byl výhodný v dobách, kdy nebylo permanentně dostatečné množství potravin, a přežil pouze ten, kdo se dokázal obejít na přechodnou dobu bez dostatku potravin.

To již ovšem neplatí v dnešní době, kdy je potravin dost. Každé hladovění totiž vyvolává reakci v podobě zvýšené chuti na jídlo, proto tak špatně končí veškeré hladovky určené k hubnutí. Člověk vydrží na omezeném příjmu potravy určitou dobu, ale dříve či později se objeví nepřekonatelný hlad a chuť k jídlu.

  • Tyto pocity stimulovaly v dřívějších dobách lidstvo k nutkání opatřit si potravu. K čemu tyto pocity vedou dnes, když je potravin nadbytek, si každý z nás dokáže představit. Po době hladovění přichází období nezvladatelného přejídání a samozřejmě tloustnutí. Nedokážeme zkrátka ovlivnit tisíce let naprogramované chování bránit náš organismus před ztrátou energetických zásob.

Očistné hladovky

Hladovky pro očistu těla ale není nutné zavrhovat, pouze je třeba upravit jejich režim s ohledem na podmínky v dnešní civilizaci. Očistné hladovky není vhodné v našich podmínkách držet dny či týdny, ale doporučují se jeden den v týdnu. Rovněž není nutné, abychom hladověli úplně. Při očistných kůrách lze jíst zeleninu a ovoce a samozřejmě pít dostatečné množství vody.

Pravidla očistné hladovky

  1. Zvolte si pro očistnou kúru spíše klidnější den.
  2. Jestliže nemáte žádné zkušenosti s očistnými hladovkami, zvolte si variantu tzv. ovocno-zeleninových dnů, při kterých nehladovíte zcela, ale konzumujete v tyto dny pouze ovoce a zeleninu.
  3. Očistné kúry zařazujte jednou týdně.
  4. Při nácviku očistné hladovky postupujte po jednotlivých fázích.
  5. Nezapomínejte na to, že očistné hladovky vašemu tělu nepomohou, pokud se po zbytek týdne nebudete stravovat podle pravidel racionální výživy. Rovněž je velice rozumné jíst střídmě a do polosyta nejen ve dny očistné kúry.
  6. O držení očistné kúry se poraďte se svým lékařem, např. pro diabetiky mohou být očistné kúry zdraví nebezpečné.

Zanechte odpověď