Jak namíchat beton

Při údržbě nemovitosti se majitel často dostane do situace, že potřebuje něco opravit nebo nově zbudovat a není nutno na tuto práci zjednávat profesionální stavební firmu nebo zedníka. Není žádný nepřekonatelný problém namíchat si beton v malém množství. Ale nutno zachovat stejné poměry základních složek a pracovní postup, jako používají profesionálové.

Beton: Nejlevnější a nejpevnější stavební materiál

Beton je stavební materiál, který je třeba nejprve v potřebném množství namíchat ze tří složek: pojiva, plnidla a vody. Pro účely výstavby domů a příslušenství domů (chodníky, zídky, schody a schůdky) se používá beton cementový, v němž funkci pojiva vytváří cement a jako plnidlo se používá kamenivo (písky a štěrky). Voda změní vlastnosti cementu, který vlivem fyzikálních a chemických reakcí ztuhne. Když se voda vypaří, vznikne pevná hmota, která má vynikající vlastnosti:

 • snadno tvarovatelná,
 • jedinečně pevná v tlaku,
 • nehořlavá,
 • stálá,
 • má vysoké tepelně akumulační schopnosti
 • a vysokou životnost.

V čem namíchat beton

Ideální pro míchání betonu je elektrická stavební míchačka. Tu má ovšem k dispozici obvykle jen stavebník po dobu stavby, a nebo vytrvalý domácí kutil. Pro menší opravy a zhotovení malých betonových ploch proto musíme beton namíchat ručně, a to v kalfasu, starých neckách, v kovovém „kolečku“, nějaké větší plastové nádobě nebo v kbelíku (malé množství). Jako nástroje k míchání se používá ruční elektrické míchadlo (prodává se i jako nástavec na vrtačku), nebo pro menší množství použijeme lopatu, motyku.

Beton: Co je potřeba

 1. Cement. Kupuje se stavebních nebo hobby speciálkách v balení po 25 nebo 50 kilogramů.
 2. Písek. Většinou se používá písek frakce 0-4 mm. Měl by být suchý, aby se dobře promíchal a netvořil hroudy. Musí být čistý, bez příměsí.
 3. Štěrk. Kamenivo se používá frakce 16 – 32 mm.
 4. Voda. Podle potřeby, záleží na vlhkosti písku. Nejlepčí je z vodovodu, ale postaří i z potoka – šistí, bez organických příměsí.

Pracovní postup

Pro přípravu a ukládání betonu je nejvhodnější teplota 15–25 °Celsia a vyšší vlhkost vzduchu.  Při teplotách nižších než  +5 °Celsia betonování neprovádíme, beton by neztvrdl.

Nejprve je třeba odměřit potřebné množství písku a štěrku. V domácích podmínkách a při výrobě malého množství betonu odměřujeme na lopaty, při potřebě opravdu malého množství lze odměřovat třeba fankou. Standardní betonová směs obsahuje přibližně 1 díl cementu, 2 díly písku, 4 díly kameniva a 0,75 dílu vody.

 • Stavební odborníci upozorňují, že odměřování na lopaty je nepřesné (lopata písku je těžší než lopata cementu). Vážit v domácí praxi přísady je ale ve většině případů nemožné.

Písek a štěrk promícháme, přidáme potřebné množství cementu, zasypeme jej štěrkopískovou směsí (aby cement neprášil a nedýchali jsme jej) a společně promísíme, nejlépe přehazováním a převracením. Přehazujeme, dokud není směs rovnoměrně promísená.

Pak pomalu přiléváme vodu, a to kropicí. Směs stále mícháme (přehazujeme). Udává se, že směs má být jen natolik provhlčená, jako je čerstvě vykopaná zemina a mí tvořit po smáčknutí kompaktní hrudku. Řidší beton se dělá jen při použití železných výztuží (železobeton). Nikdy by ale neměl odlučovat vodu.

Všechny ostatní přípravné práce musejí být vykonány předem (úprava podloží, šalování/bednění a podobně), protože namíchaný beton do půl hodiny tvrdne. Proto se doporučuje míchat jej v potřebném nebo menším množství (a pak udělat další várku).

 • Betonářské práce musejí navazovat plynule, práci nesmíme přerušit.
 • Hotový beton nesmí schnout rychle, proto se musí týden až dva týdny třikrát denně kropit.
 • Při rychlém tvrdnutí popraská.
 • Po tuto dobu se nesmí beton zatěžovat – ani po něm chodit.
 • Pozor dáme i na domácí zvířata.
 • Jestliže je teplé a suché počasí, beton přikrýváme fólií.

Není nad zkušenosti

Jestliže jsme nikdy beton nemíchali a domácí „betonářské“ práce nedělali, není nad to, zeptat se někoho zkušeného, který zhlédne místo zamýšlené betonové plochy a materiál, který máme připravený, případně poradí, jaká materiál konkrétně máme použít – a to i vzhledem k lokalitě (kde a jaká sehnat písek, štěrk a podobně).

I když je doma připravený beton levnější než koupený, respektive připravený z komerční směsi, i tak nejsou komponenty levné, o zničeném místě nemluvě. V tomto případě platí, že zkušenosti jsou přenosné, a dobrá rada zkušeného stavebníka nebo kutila je nad zlato.

Víte, že…

 • … dávno před tím, než se na planetě Zemi objevil homo sapiens, namíchala sama příroda ze sopečné lávy, písku, štěrku a mořské vody hmotu, o niž se člověk mylně domnívá, že ji sám vynalezl?
 • beton znali  již staří Římané, kteří dobývali tak zvaný puzzolánový cement u města Puzzuoli poblíž Neapole?
 • … i římské Koloseum a známý Pantheon stejně jako slavné římské aquadukty jsou postaveny ze stejné hmoty jako naše „paneláky“?
 • … až v letech, kdy komponoval své menuety Mozart a Angličané potřebovali postavit maják na skály před plymouthským přístavem, objevil jistý Mr. Smeaton starý římský recept a jeho maják stojí dodnes?
 • … jednoho dne v roce 1867 přišel francouzský zahradník Josef Monier na to, že květináče, které odlévá z cementové malty, budou pevnější, když je vyztuží sítí ze železného drátu? Dal si své počínání patentovat, a tak vznikl železobeton.
 • … Monierovy primitivní konstrukce zdokonalil začátkem 20. století francouzský inženýr Hennebigue a jako první začal stavět železobetonové mosty?
 • … zatím posledním výkřikem slávy betonu je podmořský tunel, který spojil Albion s Evropou?
 • … z betonu byly postaveny nejkrásnější a největší stavby světa? Opera v Syndney, Empire State Building v New Yorku, World Trade Centre, Guggenheim Muzeum jsou spojeny se slavnými jmény architektů, jako jsou Gaudí, Le Corbusier, Nervi, Harry Seidler.
 • … žádná stavební hmota v takovém množství a tak laciná, jako jsou součásti betonu, není?

Zanechte odpověď