Jak podat žádost o rozvod

Rozvod manželství sice už netrvá měsíce a roky jako v minulosti, přesto ani v současné době nelze rozvod manželství vyřešit „jen tak od stolu“. Rozvod je vyřizován cestou soudního řízení. Proto i když se obecně říká, že jsme podali žádost o rozvod, správné označení je podat žalobu o rozvod. Jaké náležitosti musí žaloba o rozvod (žádost o rozvod) obsahovat?

Žádost o rozvod nelze podat bez přípravy

I když třeba studování právních předpisů není zrovna náš koníček, v případě rozvodu bychom měli své pocity zapřít a vše, co se rozvodových záležitostí týká pozorně nastudovat (nejlépe přímo v zákoně). Když tomu ne a nerozumíme, a nebo se vyskytují nějaké možné komplikace, měli bychom vyhledat právní pomoc.

Advokát nebo poradna

Pomůže rozvodový advokát, ale ten není zadarmo, a ani levný. Proto existují další možnosti – různé právní poradny. Ty poskytují rady buď zcela zdarma a nebo za symbolický poplatek. Právní poradny provozují například různá občanská sdružení (občanské právní poradny, centra sociálních služeb, oblastní charity a podobně). Tyto organizace fungují v okresních městech, ale zcela určitě v městech krajských. I kdyby to mělo znamenat vzít si den volna z práce a do krajského města zajet, vyplatí se to. Rady v těchto poradnách poskytují právníci, ale nemohou klienta zastupovat při rozvodovém řízení, což advokátní kancelář (advokát) může.

Další, ale spíše obecné právní rady nebo návody týkající podání žádosti o rozvod (podání žaloby), lze získat v právních poradnách na internetu. Je ovšem třeba najít specializované stránky, nespoléhat se na články obecně informativního charakteru, nota bene diskusní fóra. Dále je třeba mít na vědomí, že mnoho webových stránek neobsahuje datum editace, respektive aktualizace, takžee se mnohdy může jednat o rady, které změnou občanského zákoníku (od 1. ledna 2014) ztratily na platnosti.

Důležité kroky

  • Vzory (formuláře) k sestavení žádosti o rozvod jsou volně ke stažení na různých webových stránkách.
  • Žádost o rozvod podáváme místně příslušnému okresnímu soudu, to znamená k soudu, do jehož působnosti patří naše místo bydliště (obou manželů, a nebo jednoho z nich). Do záhlaví žaloby musíme název soudu uvést. Žalobu podáváme na podatelně (necháme si potvrdit kopii) nebo pošleme doporučeně poštou (máme doklad).
  • Při podání žaloby (žádosti) musíme zaplatit soudní poplatek. Zaplatit můžeme „hotově“ – což znamená přiložením kolku, a nebo převodem na číslo účtu soudu. Když soudní poplatek nezaplatíme, soud nás k zaplacení vyzve – bez zaplacení nezačne případ projednávat. V současné době (2014) činí poplatek 2000 korun. V odůvodněných případech hmotné nouze může být poplatek snížen. Když žalobu stáhneme, bude nám navracen.
  • žalobě (žádosti o rozvod) musí být správně uvedena nacionále obou manželů a jejich dětí: jména, příjmení, data narození (raději i rodná čísla), adresy trvalého bydliště. K žádosti o rozvod přikládáme kopii oddacího listu a rodné listy nezletilých dětí.
  • V žalobě musí být konkrétně uvedeno, že se domáháme rozvedení manželství a že žádáme soud o vynesení rozsudku o rozvedení manželství.
  • Na žádosti o rozvod musejí podpisy obou manželů a datum, kdy byla žaloba podána.

Když bychom na něco zapomněli nebo uvedli špatně, soud nás vyzve k opravě. To je další zdržování rozvodového řízení.

Sporný rozvod manželství

Komplikovanější je situace, když jeden z manželů odmítne žádost o rozvod podepsat. Pak bude rozvod probíhat jako tak zvaně sporný. Navrhovatel musí v žalobě pro potřeby posuzování uvést všechny příčiny (důvody a skutečnosti), proč je z jeho pohledu manželství trvale rozvráceno. Jestliže je návrh (žaloba) na rozvod v rozporu se zájmy nezletilého dítěte, může se stát, že manželství rozvedeno nebude. Právě pro tyto případy je nanejvýš vhodné před rozvodem fundovanou právní pomoc vyhledat. Právník (advokát nebo pracovník právní poradny) pomůže také s návrhem majetkového vypořádání.

Při soudní rozvodové při je vyřešeno případné svěření nezletilých dětí do péče, výživné na nezletilé a zletilé děti, případně i výživné na manželku nebo manžela. Péče o děti a jejich zaopatření je řešena nejdřív, pak teprve přijde na řadu samotné rozvodové řízení.

Rozvod manželství se řídí zákonem číslo 89/2012 Sbírky, občanského zákoníku (tak zvaný Nový občanský zákoník), díl 5 Zánik manželství, § 754 Rozvod manželství a paragrafy následující.

Zanechte odpověď