Jak se vyrábí papír

S historií výroby papíru u nás a technologií tak zvaného ručního papíru se lze seznámit ve Velkých Losinách. Městečko na úpatí Jeseníku v okrese Šumperk (Olomoucký kraj) se do historie zapsalo nejen procesy s čarodějnicemi v 17. století a léčivými prameny (využívají se dodnes), ale také ruční papírnou. Ta v současné době slouží mimo jiné jako Muzeum papíru. Velkolosinská papírna se svou manufakturní technologií představuje dnes ojedinělou památku – je to nejstarší stále pracující ruční papírna ve střední Evropě.

Víc než půl století výroby papíru v Čechách

Jeden z nejpřevratnějších vynálezů v historii lidstva, dnes již obyčejný papír, se v Čechách vyrábí od roku 1499. Muzeum papíru ve Velkých Losinách je jednou z nejstarších bašt produkce papíru v českých zemích. Muzeum papíru existuje od roku 1987 a je součástí Ruční papírny Velké Losiny, která byla založena již v roce 1596 a je jednou z nejstarších papíren ve střední Evropě. Papírna se zaměřuje na tradiční ruční výrobu papíru z přírodních bavlněných a lněných vláken, které jsou využívány především pro reprezentativní tiskoviny.

Ruční papírna ve Velkých Losinách

Na rukopise jedné z kupních smluv Jana ze Žerotína mladšího je datum 1596. Tento dokument je považován za první doklad o vzniku papírny ve Velkých Losinách. Už na této smlouvě se objevilo – řečeno dnešním slovníkem – logo velkolosinské papírny: lev s korunkou na hlavě stojící na třech pahorcích. Tento znak provázel losinský papír celá staletí a na každém bílém archu se objevuje i dnes.

Jak se dělá papír

Návštěvníci Muzea papíru jsou někdy překvapeni, že se ruční papír nevyrábí ze dřeva, jak si většina lidí myslí.

  • Ruční papír se vyrábí z nejkvalitnějších přírodních surovin – bavlny a lnu.
  • Ty se v předepsaném poměru zanášejí do takzvaných holandrů, v nichž se ve vodě rozmělňují na papírovinu.
  • Z této směsi bavlněných a lněných vláken se archy ručního papíru zhotovují nabíráním papíroviny na síta.
  • Mokré listy se po vylisování suší a klíží.
  • Na konci výrobního cyklu se archy pečlivě hladí na takzvaném kalandru, kontrolují se a třídí.

Výroba se děje v podstatě stejně jako před čtyřmi sty lety – jen stoupu při zpracování vlákna nahradily holandry a část sortimentu se už nesuší na starých půdách, ale na sušicích válcích.

Hadry jako základní surovinu nahradil v 60. letech 20. století odpad při zpracování surové bavlny.

Papírovina připravená z vláken se ale stále ručně čerpá na papírenská síta, proto je každý arch jedinečný a má typicky nepravidelný okraj. Mokré listy se pak suší, klíží, znovu suší a hladí. Hlavní fáze výroby spatří na vlastní oči každý návštěvník muzea, protože prohlídka expozice vede na dvou místech přímo výrobním provozem.

Ruční papír ze zdejších dílen nachází tradiční uplatnění ve výtvarném umění a v knižní umělecké tvorbě. Prestižními odběrateli dopisních listů jsou například Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna a množství významných osobností.

Zanechte odpověď