Jak vyčistit akvárium

Chováme-li vodní živočichy, pak se tomu leckdy protivnému úkonu zkrátka nevyhneme. A jak vyčistit akvárium správně a bez rizika újmy na zdraví všech živočichů, kteří ho obývají? Stačí dodržet několik snadných kroků.

Někteří akvaristé si myslí, že pokud do svého akvária zakoupí dostatečně silný filtr, budou se moci čištění a výměně vody vyhnout úplně. Bohužel to není pravda. I když se voda zdá čistá, stále se v ní shromažďují zejména nebezpečné dusičnaté látky a také močovina. A to rozhodně zdraví ryb příliš nesvědčí. Všeobecně platí, že čím větší akvárium je, tím menší intenzitu čištění vyžaduje. Takže např. akvária o objemu okolo 350 litrů stačí vyčistit jednou za dva až tři měsíce a během čištění vyměnit zhruba třetinu vody.

Čístíme akvárium

Myslete na to už předem. Pokud to jen trochu jde, připravte si vodu, kterou chcete použít k výměně, už den předem. Nechte ji dobře odstát, aby z ním mohl vyprchat chlór a dbejte na to, aby nemohla být znečištěna žádnými nepříjemnými látkami.

Máte-li malé akvárium do 60 litrů, je vhodné rybky po dobu čištění přemístit jinam, u většího akvária může čištění probíhat takříkajíc za plného provozu.

Vypněte veškeré mechanické přístroje (filtraci, topení apod.) a pusťte se do čištění. Máte-li více akvárií, používejte pro každé z nich speciální prostředky – samostatnou stěrku na sklo, houbičku, síťku a pod. Vyhnete se tak možnému přenesení nákazy z jedné nádrže do druhé.

Nyní si vezměte k ruce odkalovač. Je to velmi praktická pomůcka v podobě válce nebo zvon, která přisedá na dno akvária a čistí ho od všech kalů a usazenin. Odkalovač je napojen na dlouhou hadici, která je svedeny do kyblíku. Stačí jen dávat pozor, abyste do zvonu nenasáli nějakou neopatrnou rybku.

Na počátku je třeba vytvořit spád, aby se voda z akvária dostala bez problémů ven. Odvážnější akvaristé neváhají vodu v hadičce nasát ústy, ti opatrnější raději ponoří do vody celou hadici i se sacím zvonem a nechají ji vodou zcela naplnit. Je důležité projít opravdu všechna místa v akváriu, kde se hromadí nepořádek. Zejména jde o místa, kam dopadají krmné tablety. Dávejte však přitom pozor na rostliny. Nikdy neryjte v jejich blízkosti, abyste nepoškodili jejich jemné kořeny.

Až vyměníte dostatečný objem vody, pak nalijte do akvária čistou, nejlépe odstátou vodu pokojové teploty. Lijte ji opatrně, nejlépe přes papír nebo podobnou vrstvu. Nedojde tak ke vzniku příliš silných proudů, které by rozvířily dno. Voda nikdy nesmí sahat až ke sklu, pokud ho na akváriu máte. Doporučujeme se nejméně dvou lépe však pěticentimetrová mezera.

A to je vlastně vše. Pokud jste rybičky přemísťovali jinam, počkejte si, než se voda v akváriu znovu ohřeje na požadovanou teplotu. A ke krmení přistupte nejdříve 24 hodin po výměně vody.

Zanechte odpověď