Kam se obrátit při sousedských sporech

Soužití více domácnosti na malé ploše někdy nemusí být úplně bez problémů. Zajímá vás, kam se obrátit při sousedských sporech, které už překračují únosné meze? Ukážeme vám, jak je to s vašimi právy a povinnostmi, a jak se co nejrychleji domoci nápravy.

Když soused vedle vás bydlí v nájmu

Všeobecně platí, že dochází-li v pronajímaném bytě k nějakým nepříjemným nebo dokonce nebezpečným aktivitám, měl by být o všem jak první zpraven pronajímatel bytu. Stěžovat si u něj můžete třeba na příliš velký hluk, porušování nočního klidu, zápach ze sousedního bytu apod.

Kam se obrátit při sousedských sporech

On sám by se měl postarat o úpravu nevyhovujícího stavu. Narozdíl od vás má na hříšníka poměrně silné páky – například vypovězení z nájmu. Vždy však jako první kontaktujte se svou stížností souseda, který vám tyto problémy působí. Budete pak mít v ruce argument pro rychlejší nápravu stavu.

V čem může pomoci společenství vlastníků?

Někdy není třeba shánět pronajímatele, stačí, bydlíte-li v domě s více byty s nutností fungování společenství vlastníků. Právě stanovy tohoto sdružení mohou samy osobě upravovat množství problematických jevů. Typicky jde o denní a noční klid. Zákon zná pouze ten noční, a to v době od 22:00 do 06:00 hod, takže pokud v 6:10 přiloží váš soused vrtačku ke zdi, neuděláte s tím nic. Tedy pokud si ve stanovách trvání nočního klidu patřičně neupravíte třeba do osmi do rána. Lze vyhlásit i klid celodenní, třeba v neděli. Stačí, aby se na takovém postupu dohodla nadpoloviční většina vlastníků.

Které stížnosti řeší obecní úřad?

V některých případech však pronajímatel jednoduše zasáhnout nemůže a někdy ani nechce. A v takovém případě přichází na řadu vyšší autorita v podobě obecního úřadu. I když jeho pravomoc zahrnuje zejména ukládání pokut, může jít právě o ten rozhodující dílek na vahách, který souseda od jeho činnosti odradí. A jaké problematické jednání lze pokutovat?

  • rušení nočního klidu (pokuta až 5000 Kč)
  • veřejné pohoršení, nepořádek (pokuta až 5000 Kč)
  • vyhrožování újmou na zdraví, drsné schválnosti nebo hrubé jednání (pokuta až 20 000 Kč)
  • újma způsobená pro etnický původ, politické smýšlení, sexuální orientaci, náboženství atd. (pokuta až 20 000 Kč)

Kdy lze přizvat na pomoc policii?

Policie zasahuje až ve chvíli, kdy je skutečně ohrožován váš život nebo majetek. Typicky jde o trestné činy jako:

  • otevírání cizí pošty
  • vyhrožování, sledování
  • úmyslné ublížení na zdraví, bez ohledu na výši způsobených následků

Policie může přijet na místo i v situacích, které spadají pod obecní úřad. V takovém případě však narušitele klidu pouze umravní, pokutu vydá právě až příslušný státní orgán.

Sousedská žaloba jako poslední možnost

Pokud se vám nedaří dosáhnout nápravy stavu ani výše uvedenými prostředky, nezbude vám nic jiného, než sousedská žaloba. Bohužel v našich právních podmínkách se může táhnout i několik let a s nejistým výsledkem. Berte ji tedy až jako úplně poslední možnost.

Zanechte odpověď