Kdo je to egocentrik

Egocentrici jsou kolem nás. Jsou to lidi s určitými vlastnostmi a rovnou v úvodu si můžeme říci, že zpravidla nejsou příliš oblíbení. Kdo to jsou egocentrici?

Egocentrik

Egocentrik je člověk, který se soustředí pouze sám na sebe a na své vlastní problémy. Egocentrismus je z latinského slova a doslova znamená sebestřednost.

Egocentrik se nezajímá o jiné lidi ani o dění kolem sebe. Lidé egocentriky vnímají nelibě, protože tito jedinci s nimi nesdílí jejich problémy a nejsou empatičtí k druhým lidem.

Snadno by se vám u lidí s touto povahou mohlo stát, že se jim s něčím svěřujete, ale oni vás odbudou a začnou vám vyprávět o větší důležitosti svých problémů oproti těm vašim.

O egoismu

Kromě pojmu egocentrismu vymezujeme také termín egoismus, který chápeme jako vyhrocenou formu egocentrismus. Jde o sobeckost, která je opakem altruismu, v rámci kterého lidé jednání ve prospěch druhého člověka.

Řekneme-li o někom, že je egoista, má to pejorativní význam. Smýšlíme tak o sobeckých lidech.

Egoismus je však také pojem z filozofie. Termín vznikl v 18. století a původně měl trochu jiný význam. Znamenal krajní subjektivismus, který byl založený na myšlence existence pouze vlastního vědomí. Dnes tento pojem označujeme jako „solipsismus“ a považujeme ho za vývojový stupeň ve vývoji dítěte, ve kterém není ještě schopné rozlišit mezi sebou a vnějším světem.

S pojmem ego (z latinského „já“) pracuje také psychoanalýza, jejímž představitelem je Sigmund Freud. Tento psychiatr rozlišuje pojmy ego, superego a id. Jde o základní složky naší osobnosti, přičemž id představují naše pudy, ego principy realita a superego nejvyšší složku osobnosti vznikající výchovou.

Zanechte odpověď