Ketony v moči

Ketony v moči mohou být objeveny zcela náhodně a jako přechodný jev, a nebo mohou značit nějaké chyby ve stravování. Ketony v moči mohou být i varovným signálem pro počínající cukrovku nebo jsou znakem zhoršení zdravotního stavu diabetika. Přítomnost ketonů v moči se nazývá ketonurie.

Rychlá energetická výpomoc

Ketony vznikají v organismu při biochemické procesu rozkladu mastných kyselin. Tvoří se v játrech, obvykle v době hladovění, a fungují jako krátkodobý zdroj energie především pro mozek, který získává energii jen glukózy nebo v době „krize“ z ketolátek. Takové zásobení organismu může být jen dočasné, protože ketolátky mají kyselou podstatu  a mohou narušit acidobazickou rovnováhu. Ketolátky, které organismus nespotřebuje, jsou vyloučeny močí, potem nebo z plic. Odpadní produkty (pot, moč, dech) jsou v případě vyšší koncentrace ketolátek cítit po acetonu.

Hladovění a nesprávné diety

Ketony v moči ve zvýšeném množství se mohou objevit u lidí, kteří se dopouštějí nějaké dietní chyby. Velmi často se objevuje při držení hladovky (ať už z jakéhokoliv důvodu). Právě tak mohou mít ketony v moči lidé, kteří drží tak zvanou bezsacharidovou dietu (konzumují pouze maso, mléčné výrobky a tuk). S nálezem vyššího stavu ketonů v moči se mohou setkat i kulturisté, kteří svůj speciální jídelníček skládají především z proteinů (obvykle se jedná o jedince, kteří podceňují teorii životosprávy kulturisty a stravují se na základě vlastní úvahy).

Ketony v moči a cukrovka

Životu nebezpečné může být zvýšení ketonů v moči u diabetiků, a to u diabetu prvního i druhého typu.

Podstatou cukrovky je částečné či úplné zničení buněk Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, kde se tvoří inzulín. K jejich destrukci dochází vlivem dědičných i jiných činitelů na podkladě autoimunitní poruchy. Ve slinivce se pak tvoří málo inzulínu, nebo se netvoří vůbec. Bez inzulínu buňky v těle nejsou s to zužitkovat k zisku energie glukózu, proto hladoví. V důsledku toho se vyplavuje z jater zásobní cukr glykogen do krve, kde se hladina cukru každým jídlem zvyšuje – dochází k trvalé hyperglykemii. Organismus přichází k energii také nadměrným štěpením tuků. Během tohoto procesu vznikají ketolátky či ketony, například aceton v moči, který je cítit i v dechu, a vzniká komplikace zvaná ketoacidóza hrozící bezvědomím. Stav takto postiženého vyžaduje intenzivní léčbu a neodkladnou hospitalizaci.

Ketony v moči zjistí diabetik při „samovyšetřování“

  • Při sebekontrole měříme hladinu cukru v krvi (glykémii).
  • Zjišťujeme také přítomnost i množství cukru a ketolátek v moči (ketonurie).
  • Je však důležité, aby pacient zaznamenával i jiné údaje a hodnoty jako například příznaky hypoglykémie nebo hyperglykémie, hodnoty krevního tlaku, tělesnou hmotnost a všechno, co má vztah ke kompenzaci cukrovky.
  • V tom „začátečníkům“ samozřejmě poradí lékař.
  • Glykosurie a ketonurie se kontroluje testovacími proužky.

Slovníček pojmů

  • Ketolátky – produkty, které vznikají při přeměně tuků na cukry, jedná se o aceton a ketokyseliny vznikající rozkladem tuků při špatné kompenzaci diabetu a při hladovění. Při jejich zmnožení v krvi vzniká ketoacidóza
  • Ketoacidóza – „okyselení“ krve ketolátkami
  • Ketonurie – přítomnost ketolátek v moči

Zanechte odpověď