Křestní jména

Vybírat křestní jméno patří k příjemným povinnostem nastávajících rodičů. Mezi kterými jmény můžeme vybírat a jak při výběru jména postupovat?

Křestní jméno na celý život

Křestní jméno je, na rozdíl od příjmení, na celý život. Vybírejte ho proto s vědomím, že by se u dívek mělo hodit jak ke stávajícímu příjmení, tak k případnému příjmení novému.

Největším kamenem úrazu jsou proto vždy jména exotická, v dané době například módní. Čím atypičtější jméno zvolíte, tím větší pravděpodobnost, že s ním bude mít dítě, a později dospělý člověk problémy.

Problémy začínají ve škole s pravopisem jména, jeho výslovností, dítě může být terčem posměchu. Pokud jste si výběrem jména jisti, zkuste si ho napsat, vyslovit dohromady s příjmením několikrát za sebou – i výslovnost hraje roli.

Nevhodné kombinace

Mezi prokazatelně nevhodné kombinace patří exotické křestní jméno a obyčejně znějící příjmení a naopak. Dále příjmení i jméno s velkým, případně malým počtem slabik (typicky Jan Frk). Vhodné není ani volit jméno končící na stejnou hlásku, na kterou začíná příjmení – z důvodu výslovnosti.

Kde jméno hledat?

První pomocí natěšených rodičů mohou být samozřejmě jmenné kalendáře, v nich však nenaleznete vyčerpávající seznam jmen, která můžete dítěti dát.

Určitým vodítkem může být kniha Po kom se bude vaše dítě jmenovat od Miroslavy Knappové. Tato publikace, vydaná v několika edicích, přináší seznam nejčastějších jmen a jejich pravopisných podob.

Ani to, že vám vysněné jméno v dané knize nenajdete, neznamená, že takové jméno nemůžete dítěti dát. Podmínkou pro to však bude znalecký posudek od lingvisty, který se specializuje na křestní jména – pojmenovat dítě lze totiž jedině existujícím jménem.

Tradice nade vše?

Při pojmenovávání dětí je možné identifikovat dva protichůdné trendy – tradici, kdy se jméno dědí z generace na generaci, a módu, kdy dítě dostane jméno oblíbené, v dané době hojně užívané, nebo odkazující ke známé postavě (z literatury, filmu apod.). Je na zvážení každého rodiče, ke kterému trendu se přikloní a jak zvolí jméno, které si jeho dítě ponese celý život.

Zanechte odpověď