Měsíce slovensky

Názvy slovenských kalendářních měsíců v roce vycházejí z latiny. Podobně tomu je u mnoha evropských jazyků, především u těch v Evropě nejpoužívanějších: v němčině, angličtině, francouzštině, italštině, ruštině, španělštině.

Slováci to mají jednodušší

Zatímco Češi se musejí názvy měsíců v cizích řečech nabiflovat, Slováci to mají jednodušší. Slovenské názvy kalendářních měsíců v roce vycházejí z latiny, právě tak jako názvy měsíců v jiných evropských zemích a v zemích na amerických kontinentech. Latinský slovní základ pro názvy měsíců má také němčina, angličtina, fracouzština, italština, ruština, španělština, portugalština. Slovákům tedy stačí jen naučit se jazykovou mutaci a výslovnost. Nikdy si nebudou v angličtině plést June a July, protože si jako děti osvojili mnemotechnickou pomůckou. Ta praví (naprosto nelogicky, a proto zapamatovatelně), že „en“ je v abecede až po „el“, ale v názvech měsíců to je naopak, jún předchází júlu.* A je to.

Stejně jako u nás i na Slovensku se názvy kalendářních měsíců píšou uprostřed věty s malým počátečním písmenem.

Anglické názvy měsíců také vycházejí z latiny

Měsíce slovensky

 1.  Leden: január
 2. Únor: február
 3. Březen: marec
 4. Duben: apríl
 5. Květen: máj
 6. Červen: jún
 7. Červenec: júl
 8. Srpen: august
 9. Září: september
 10. Říjen: október
 11. Listopad: november
 12. Prosinec: december

*Slovenské skloňování názvů měsíců

Janur Júl
Pád Singulár Plurál Pád Singulár Plurál
Nom. január januáre Nom. júl júly
Gen. januára januárov Gen. júla júlov
Dat. januáru januárom Dat. júlu júlom
Aku. január januáre Aku. júl júly
Lok. januári januároch Lok. júli júloch
Inšt. januárom januármi Inšt. júlom júlmi
Február August
Nom. február februáre Pád Singulár Plurál
Gen. februára februárov Nom. august augusty
Dat. februáru februárom Gen. augusta augustov
Aku. február februáre Dat. augustu augustom
Lok. februári februároch Aku. august augusty
Inšt. februárom februármi Lok. auguste augustoch
Marec Inšt. augustom augustami
Pád Singulár Plurál September
Nom. marec marce Pád Singulár Plurál
Gen. marca marcov Nom. september septembre
Dat. marcu marcom Gen. septembra septembrov
Aku. marec marce Dat. septembru septembrom
Lok. marci marcoch Aku. september septembre
Inšt. marcom marcami Lok. septembri septembroch
Apríl Inšt. septembrom septembrami
Pád Singulár Plurál Október
Nom. apríl apríly Pád Singulár Plurál
Gen. apríla aprílov Nom. október októbre
Dat. aprílu aprílom Gen. októbra októbrov
Aku. apríl apríly Dat. októbru októbrom
Lok. apríli apríloch Aku. október októbre
Inšt. aprílom aprílmi Lok. októbri októbroch
Máj Inšt. októbrom októbrami
Pád Singulár Plurál November
Nom. máj máje Pád Singulár Plurál
Gen. mája májov Nom. november novembre
Dat. máju májom Gen. novembra novembrov
Aku. máj máje Dat. novembru novembrom
Lok. máji májoch Aku. november novembre
Inšt. májom májmi Lok. novembri novembroch
Jún Inšt. novembrom novembrami
Pád Singulár Plurál December
Nom. jún júny Pád Singulár Plurál
Gen. júna júnov Nom. december decembre
Dat. júnu júnom Gen. decembra decembrov
Aku. jún júny Dat. decembru decembrom
Lok. júni júnoch Aku. december decembre
Inšt. júnom júnmi Lok. decembri decembroch
Inšt. decembrom decembrami
 Zdrojsk.wiktionary.org

Výchozí latinské názvy měsíců

 1. Ianuarius (leden): Podle boha Januse, boha začátku a konce
 2.  Februarius (únor): Od slova februa, obřadné očistné prostředky používané v únoru o Luperkaliích
 3.  Martius (březen): Podle boha války Marta
 4.  Aprilis (duben): Z aphrilis – Aphrodite, Afrodita, neboť tento měsíc byl zasvěcen Venuši
 5.  Maius (květen): Podle boha Maia, ochránce vzrůstu
 6.  Junius (červen): Podle královny bohů Junony
 7.  Quintilis, později Julius (červenec): Pátý měsíc, později Juliův podle Julia Caesara
 8.  Sextilis, později Augustus (srpen):Šestý měsíc, později Augustův podle císaře Augusta
 9.  September (září): Sedmý měsíc, později Germanicus
 10.  October (říjen): Osmý měsíc
 11.  November (listopad): Devátý měsíc
 12.  December (prosinec): Desátý měsíc

Zanechte odpověď