Motivační dopis v němčině

Motivační dopis je slohový útvar, který většina lidí musela alespoň jednou v životě vytvořit. Příležitostí, kdy je nutné zaslat motivační dopis je mnoho:

při hledání zaměstnání, při žádosti o zařazení na určitou pracovní pozici, při žádosti o grant, o zvláštní stipendium na domácí školu nebo do zahraničí a při dalších příležitostech.

Při tvorbě dopisu je nutné mít na paměti, že jejich adresáty jsou personalisté nebo členové různých rozhodovacích komisí, kteří vyřizují spousty podobných motivačních dopisů. Proto náš dopis musí být

  • stručný,
  • jasný,
  • přehledný,
  • něčím jedinečný, zajímavý.

Struktura motivačního dopisu

Hlavička

jméno odesílatele, adresa, telefon, e-mail, adresát – název a adresa společnosti,

Oslovení

zaujměte pozornost tím, že motivační dopis adresujete konkrétní osobě,

Text dopisu

zmiňte, že se orientujete v dané oblasti; víte, jakých úspěchů bylo v tomto oboru dosaženo; vyzdvihněte své znalosti a dovednosti a zdůvodněte, proč právě vy jste nejlepší kandidát; naznačte, co svým příchodem přinesete; uveďte konkrétní příklady svých úspěchů a představte svůj potenciál. Buďte pozitivní a optimističtí.

Závěr

ze závěru by mělo být patrné, že jste na sebe v dopise neprozradili vše, zanechte v čitateli pocit, že by se o vás měl dozvědět víc. Projevte zájem o osobní setkání, pohovor. Uveďte kontakt (telefon, e-mail), na kterém budete očekávat reakci na svůj motivační dopis.

Zakončení

datum, místo, jméno, vlastnoruční podpis pisatele v případě, že dopis nedoručujeme elektronicky.

Nutnou součástí motivačního dopisu je životopis formulovaný s ohledem na pozici, o kterou se ucházíme.

Vzor motivačního dopisu

Michaela Malá

Úzká 156

37701 Jindřichův Hradec

+420 604 77xxxx

mmala@xxxxxx.com

Profesia spol. s r.o.

Frau

Birgit Neu

Křenová 433/7

162 00 Praha

Stellengesuch

Sehr geehrte Frau Neu,

auf Grund Ihrer Anzeige, die auf Ihrer Webseite http://www.profesia.cz  erschienen ist, bewerbe ich mich bei Ihnen um die Stelle Verkaufsberater für Internetportal.

Zurzeit arbeite ich bei einer internationalen Gesellschaft, die Dienste im Bereich vom Transport und Logistik bietet, und zwar in der Handelsabteilung als Telesales Executive, d.h. Handelsvertreter per Telefon.

Ich suche Arbeit mit Schwerpunkt im Bereich Handel, mit der Möglichkeit, meine erworbenen Erfahrungen mit Kommunikation mit den Kunden gerade bei dieser Form des Handels auszunutzen.

Aus meinem bisherigen Berufsleben habe ich Erfahrung mit Arbeit mit externen und internen Menschen, mit telefonischer Kommunikation beim Verkauf, mit Leitung von Menschen und mit ihrem Coaching. Ich beherrsche das Maschinenschreiben, Handelskorrespondenz, EDV – Word, Excel, Internet, Outlook. Ich verständige mich auf Englisch in Wort und Schrift.

Unter meine Charaktereigenschaften gehören: Geschäftigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität, die Fähigkeit, sowohl im Team als auch selbständig zu arbeiten, Kommunikativität, positive Einstellung zum Problemlösen.

Falls Sie an weiteren Informationen über mich interessiert sind, stehe ich Ihnen unter der im beigelegten Lebenslauf angeführten Nummer gerne zur Verfügung.

Vielen Dank im Voraus für einen günstigen Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen,

Ing. Michaela Malá

In Jindřichův Hradec 7. 3. 2017

Několik vhodných frází

Sehr geehrte Frau Schmidt, Vážená paní/slečno Smidtová,

Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in … vom...       Reaguji na Váš inzerát v… ze dne…

Ich bewerbe mich um die Stelle als Chtěl(a) bych se ucházet o pozici…

Derzeit arbeite ich für… V současné době pracuji pro…

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil… Mám zájem zejména o tuto práci, protože…

Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens. Moje profesní kvalifikace vyhovují požadavkům vaší společnosti.

Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern. Mám velký zájem o toto místo a oceňuji možnost rozšířit své znalosti na této pozici.

Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in… Mám výborné znalosit…

Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen. Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.

Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf. Můj životopis naleznete v příloze.

Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am … zur Verfügung. Na pohovor se mohu dostavit dne…

Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per... Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na…

Mit freundlichen Grüßen S pozdravem

Zanechte odpověď