Motivační dopisy: Ukázky

Motivační dopis by měl v příjemci vzbudit dojem, že se chce dozvědět víc – o naší osobě, o našich schopnostech, praxi, záměrech, cílech. Nabízíme vzory motivačních dopisů, které lze uzpůsobit na různé situace – dva české jeden motivační dopis v angličtině.

Motivační dopisy: Ukázky

Motivační dopis 1

Vážený pane, vážená paní,

ráda bych vyjádřil svůj zájem o pracovní místo inzerovanou Vaší společností – a to konkrétně o pozici vedoucího konstruktéra.

Domnívám se, že jsem vhodným kandidátem, protože splňuji všechny Vámi vypsané požadavky pro výkon této pozice (odborné vzdělání i praxi).

Během své profesní kariéry jsem měl možnost pracovat na několika pozicích v oblasti strijírenství. Ať již to byly profese, kde jsem uplatnil především nabyté znalosti z oblasti strojírenství (dílovedoucí, konstruktér), nebo pozice, ve kterých jsem využil spíše manažerské a obchodních schopností.

Třebaže nejsem bez práce, na své dosavadní pozici již nemám možnost dalšího profesního růstu. Proto se ucházím o práci, která vyžaduje vyšší osobní nasazení a jehož jsem schopen.

Budu velmi rád, pokud Vás budu moci o svých schopnostech přesvědčit na osobní schůzce. K dopisu přikládám svůj životopis, ve kterém naleznete kontakty, na kterých jsem k zastižení.

Děkuji Vám a prosím o vyjádření i v případě, že na pozici vyberete jiného kandidáta.

S pozdravem XC

V Kardašově Řečici 1. 2. 2020

Motivační dopis 2

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji projevit zájmem o pracovní pozici XYZ, kterou nabízíte na internetovém portálu YX.

Vzhledem k tomu, že jsem požadovaný obor vystudoval a je i předmětem mého soukromého zájmu, domnívám se, že bych mohl být pro Vaši společnost přínosným pracovníkem. Mám XY let praxe v oboru a rovněž praxi v oboru souvisejícím. Několik let jsem vedl pětičlenný tým zaměstnanců. Moje znalosti angličtiny odpovídají stupni XY (kopii certifikátu přikládám), navíc umím německy a slovensky.

Přikládám svůj životopis v českém a anglickém jazyce.

V případě Vašeho zájmu dodám podrobnější doklady o mé dosavadní praxi. Prosím, sdělte mi své rozhodnutí i v případě, že o mou práci nemáte zájem, abych se neocitl v informačním vakuu.

V Kardašově Řečici 1. 2. 2020

S pozdravem YX

Motivační dopis – pozice informační technik

Dear Sir or Madame,

I’ve stumbled upon on your job listing for a Community XY. I am deeply interested in the position and thus decided to apply.

As far as my previous job experiences go, I am a long-term IT professional, having several years of experience of servicing end user computers as well as more complicated cases, regarding small networks. I am certified in both of those fields (CompTIA A+ and N+). I am used to work under pressure and in high stress environment – my last position required me to do so, as the department I was working in was always based on high levels of customer satisfaction and fast issue solutions. My knowledge of English is top notch, both verbally and written, I am able and used to change the tone and feeling of the speech in accordance to the situation and target audience. My German is advanced, unfortunately I maintain an accent, and one can hear that I’m not a native speaker. But I am able (and used to) to speak in German as well.

To conclude the letter, I would kindly ask you for a favour: no matter your decision, please let me know, as the position is very desirable for me and I wouldn’t want to end up in an information vacuum. Thank you in advance.

Have a great day. YX

Náš tip

Více informací o tom jak napsat motivační dopis najdete ZDE.

Zanechte odpověď