Nemožnost se nadechnout

Pocit, že se nemůžeme nadechnout nebo prostě máme vzduchu v sobě jako by nedostatek je velmi nepříjemný a jistě se nám vryje do paměti. Pak člověku tedy automaticky padne na mysl otázka: „Co se to děje? Co mi je?“ Tato dušnost může být příznakem celé řady obtíží. Ukažme si ale ty nejčastější z nich.

Vdechnutí cizího tělesa

Velmi snadno se toto stane třeba během jídla. U dětí je rizikem i vdechnutí malých hraček nebo jejich částí. Je zřejmé ztížené dýchání a kašel, kterým se tělo snaží předmět z dýchacích cest dostat ven. Člověk je v tomto případě v ohrožení života a je třeba mu poskytnout první pomoc. Nejprve se využívá úderů do zad, což by mělo těleso pomoct vypudit. U dospělých lze provést též Heimlichův manévr. Pokud by došlo k bezvědomí, je třeba volat okamžitě zdravotnickou pomoc a začít provádět resuscitaci.

Astma

Mezi příznaky může patřit kromě dušnosti i bolest na hrudi nebo pískání při dýchání. Kašel a potíže s dechem se objevují v momentě, kdy je člověk ve větším stresu nebo se setká s alergenem. Nutností je řešit záležitost s lékařem, který doporučí vhodnou léčbu.

Chronická obstrukční plicní nemoc

Při nemoci se postupně zužují průdušky a dýchání je stále obtížnější. Objevuje se kašel s výraznou tvorbou hlenu. Toto onemocnění je častější u mužů, vysokým rizikovým faktorem je především kouření. Nutností je užívat doporučené léky.

Anémie

Pocity nedostatku vzduchu se objevují i při chudokrevnosti. Zde je ale příčinou zejména chybný transport kyslíku po těle. Příznaky se objevují zejména při námaze. Nemocní si mohou stěžovat i na bolesti hlavy, závratě nebo nízkou odolnost proti infekcím. Léčba je v rukou lékaře a je třeba zejména doplňovat do těla železo.

Plicní embolie

Velmi náhle vzniklá dušnost se projeví v případě, kdy je ucpána některá z cév vedoucích krev do plic. U pacientů je patrné modré zabarvení rtů i prstů, bolest prstů a ztráta vědomí. Tento stav je řešen v nemocnici podáváním léků, které zajistí rozpuštění sraženiny blokující průchodnost cév. V některých případech přichází na řadu i chirurgické řešení.

Laryngitida

Nemoc propuká velmi nečekaně. Obvykle se o ní hovoří ve spojitosti s malými dětmi, ale nemusí se objevit jen u nich. Klasickým obrázkem je noční probuzení, kdy najednou sípete, při kašli vydáváte zvuk podobný štěkotu psa a lapáte po dechu. Příčinou je zánět hrtanu obvykle způsobený viry. Podpůrné je alespoň zmírnit otok hrtanu a vdechovat chladný vzduch – ať již z otevřeného okna nebo třeba mrazáku. Nutností je kontaktovat lékaře.

Zanechte odpověď