Nemůžu polykat

Potíže s polykáním můžeme mít v momentě, kdy jsme nachlazení. V těchto případech však obvykle problém brzy odezní a není takového rozsahu. Někdy jsou ale příčiny ztíženého polykání zcela jiné a jejich řešení nemusí být zcela snadné.

Složitý mechanismus

Polykání se na první letmý pohled může jevit jako velmi rychlá, snadná a zcela automatická činnost. Je ale nutné, aby spolupracovaly rty, tváře, čelisti, jazyk, měkké patro, hltan, hrtan i jícen. V ústech dojde nejprve k rozmělnění potravy a jejímu smíchání se slinami. Pak se sousto posouvá dozadu a nastane samotné polknutí. K tomu se musí potrava dostat ke kořeni jazyka, aby se zahájil polykací reflex. Uzavřou se dýchací cesty a sousto se posouvá přes hltan a jícen do žaludku.

Bolestivé polykání

Problematické polykání se může objevit u dětí s epiglotitidou (zánětem příklopky hrtanové). Dítě odmítá jíst i pít a je nutné řešení obtíží s lékařem. Méně výrazná bolest při polykání se dostavuje běžně při nachlazení. Nejčastěji se toto objevuje při angíně. Bolest v krku může vystřelovat až směrem k uchu, můžeme mít pocit, že nezvládneme ani hnout jazykem.

Dysfagie

Pokud se jedná opravdu o poruchu polykání (odborně dysfagii), může být řešení mnohem složitější. Nejčastěji se dysfagie vyskytuje u dětí s vrozenými neurologickými potížemi nebo pak u starších lidí. U těch může být příčinou cévní mozková příhoda, nádorové onemocnění, úraz nebo probíhající zánět. U dětí se obvykle jedná o mozkovou obrnu nebo různé vrozené anomálie. Obtíže s polykáním mohou vzniknout i jako součást různých psychických poruch.

Zejména u lidí vyššího věku se můžeme zprvu setkat s tím, že se budou při jídle zakuckávat. Nejsou schopni posunout jídlo v puse tak, aby došlo k jeho spolknutí. Jídlo jim v ústech zůstává dlouhou dobu. Pokud jí něco tekutého, strava jim může vytékat z pusy.

Je zřejmé, že pokud se jedná o stav, kdy člověk opravdu není schopen do sebe přijmout pití nebo jídlo, následky mohou být velmi vážné. Hrozí pak dehydratace a podvýživa. Na to se mohou nabalit další zdravotní potíže, oslabená imunita a větší náchylnost k chorobám.

Při potížích bývá nutné vyšetření pacienta logopedem a neurologem. Při jídle je pak zapotřebí člověka raději sledovat, měl by být vhodně posazen, na jídlo je třeba mu dopřát dostatek času bez rušivých podnětů.

Zanechte odpověď