Nesestouplé varle je poměrně častá vrozená vada

Novorozenému chlapci každý dobrý pediatr kontroluje jak jsou vyvinuty jeho genitálie. Pozornost nevěnuje ani tak tomu, čím je chlapeček vybaven, jako spíše tomu, co by mohlo chybět a co obvykle zůstává v dospělosti pozadí zájmu – totiž varlatům. Nesestouplá varlata jsou problémem, který není příliš vzácný. Bývá zjištěn u jednoho až dvou procent chlapců ve věku do jednoho roku. Většinou je postiženo jen jedno varle, oboustranná vada se vyskytuje asi u pětiny postižených. Chlapci, kteří přišli na svět předčasně, trpí tímto problémem ještě častěji.

Jedná se o vrozenou vadu

Nesestouplé varlate (či varlata) je vrozená vada, kdy mužská pohlavní žláza nedokončí svůj vývoj, nesestoupí do šourku a zůstane tak v třísle či dokonce v dutině břišní. Někdy také na své cestě k šourku zabloudí někam úplně jinam, například do rozkroku či na stehno. V takovém případě se nemohou normálně vyvíjet, a pokud lékaři včas nezjednají nápravu, mohou zůstat zakrnělá, tedy nesplňovat zcela svou funkci.

Nesestouplé varle někdy odhalí rodiče

Zda je varle správně uložené, mohou nejlépe posoudit sami rodiče. Ideální příležitost mají při koupání malého dítěte v teplé vodě. Varlata musí být na svém místě jen při úplném uvolnění. Pokud je varle trvale mimo šourek, je postižená strana plochá a prázdná, takže genitálie a někdy i třísla nebo stehna nejsou souměrná. K přechodnému sklouznutí varlete do třísla může dojít dočasně i u dítěte, které je vystaveno chladu, nebo v případě mechanického podráždění genitálií například dotykem ruky, což je podle odborníků ovšem normální. Pokud se rodičům cokoliv nezdá, měli by se ihned obrátit na dětského lékaře. Ten někdy musí dítě i několikrát vyšetřit, aby potvrdil nebo vyvrátil jejich podezření.

S léčbou se neotálí

U chlapců, kterým v šourku chybějí obě varlata nebo mají menší celé zevní genitálie, je primárně vhodná hormonální léčba. Ta podpoří vývoj pohlavních orgánů a může přispět k sestupu varlat.

V případě neúspěchu hormonální léčby je nutný chirurgický zákrok.

Operace bez předchozí hormonální léčby se volí zpravidla u jednostranného postižení, kdy lze předpokládat, že příčina je mechanická. Při operaci se uvolní zadržené varle a uloží se do šourku. Asi u pěti procent operovaných chirurgové odhalí, že varle není vyvinuto buď vůbec, nebo je natolik poškozené, že je musí odstranit.

Zanechte odpověď