Otcovská poporodní péče

Novinky v sociální oblasti přinesly v roce 2018 celou řadu změn. Tou nejvýraznější je asi dávka lidově zvaná otcovská poporodní péče nebo také otcovská týdenní dovolená, kterou mohou nově čerpat všichni novopečení tatínci.

Otcovská poporodní péče by měla začít platit již 1.2. 2018. Klade si za úkol posílit vazbu mezi rodičem a dítětem a motivovat české tatínky k zapojení do péče o novorozeného člena rodiny. Tak hovoří zdůvodnění záměru ústy Ministerstva práce a sociálních věcí, z jehož dílny tento návrh, jenž dosud neměl v naší legislativě obdoby, vzešel. Jaká jsou pravidla, kdo má nárok a kde o dávku požádat se dozvíte níže.

Otcovská poporodní péče

Otcovská poporodní péče – máte nárok?

Pro čerpání otcovské dovolené stačí splnit jednoduchou podmínku a to být zapsaný jako otec dítěte na matrice příslušné obce či města. A dosáhnou na ni i muži, kteří převzali do péče dítě, kterému nahrazují péči biologických rodičů – samozřejmě se souhlasem příslušných orgánů.

Nutná je také účast na nemocenském pojištění a to nejméně po dobu tří měsíců předcházejících vzniku události, tzn. nástupu otce na poporodní péči (nikoli k datu narození dítěte). U běžných zaměstnanců hradí tuto položku zaměstnavatel automaticky, OSVČ se musí do systému dobrovolně přihlásit.

Kdy čerpat?

O dávku je možné požádat do šesti týdnů od narození dítěte nebo první den osvojení dítěte mladšího sedmi let. Dovolená je poskytována na dobu sedmi dní a peněžitá podpora činí 70% průměrného měsíčního výdělku z předchozího období.

Měly byste vědět: mechanismus výpočtu je stejný jako u mateřské dovolené – vyměřovací základ je získán sečtením hrubých výdělků za poslední rok, jež jsou vyděleny počtem dní.

Dávka je vázaná na porod nikoli na dítě. Není ji tedy možné prodloužit, pokud se dětí narodí více. Dávku je možné čerpat i v případě, že:

  • matka s dítětem je ještě stále v nemocnici
  • do nemocnice nastoupí s dítětem otec
  • dítě během podpůrčí doby zemře

Kde a jak žádat?

Otcovská poporodní péče se vyřizuje stejným způsobem jako žádost o mateřskou dovolenou. Je tedy nutné navštívit příslušnou pobočku OSSZ a vyplnit příslušný tiskopis – to v případě, že jste OSVČ. Zaměstnanci podávají svou žádost přes zaměstnavatele, který je povinen ji schválit.

Během pobírání dávky nesmí otec pracovat v zaměstnání, z něhož mu nemocenské pojištění tuto dávku hradí. Práce na jiném místě je možná, byť jde tak trochu proti původně zamýšlenému účelu tohoto opatření.

Dávku otcovské poporodní péče není možné přerušit ani rozdělit. Vždy trvá 1 týden. Její čerpání samozřejmě není povinné, nicméně Česká republika udělala díky přijetí této koncepce další velký krok k zařazení mezi vyspělé státy Evropy. Vždyť z počtu 28 států ji k dnešnímu dni přiznává novopečeným tatínkům rovnou 23. Česko zatím patří mezi spíše skromné hráče – týden je poměrně málo. Ale uvidíme, možná se do budoucna tato situace také významným způsobem zlepší.

Zanechte odpověď