Palindrom

Slovo palindrom vychází z řeckého výrazu palindromos, který znamená běžící pozpátku.

Co je palindrom?

Palindromem může být slovo, věta, číslo, melodie. Jako palindrom je možné označit jakoukoliv sekvenci symbolů – písmen, čísel, not, která má tu vlastnost, že ji lze číst v libovolném směru (zprava doleva nebo zleva doprava) a má vždy stejný význam.

Při posuzování, zda se jedná o stejný význam, se obvykle neberou v úvahu mezery mezi slovy a diakritická znaménka.

Podle toho, z jakých symbolů je palindrom vytvořen, hovoříme o slovních, číselných, hudebních palindromech. Tento termín se užívá i v genetice – palindromem je sekvence DNA. K číselným symetrickým výrazům patří např. čísla 99, 191, 112211, data 01/02/2010, 10/12/2101.

V našem článku se budeme zabývat jazykovými (lingvistickými) palindromy.

Palindrom – slovní hříčka

Jazykové palindromy jsou buď jednotlivá slova, nebo i tzv. palindromické věty. Lze je nazvat slovními, jazykovými hříčkami.

Nejznámější palindromy jsou slova jako Anna, kajak, krk, madam, oko nebo věta: Kobyla má malý bok.

Největším českým odborníkem na palindromy byl pan Josef Wimmer, učitel češtiny z Benešova nad Černou. Byl tvůrcem sbírky tisíců obousměrných vět. V roce 1997 se dostal do Guinessovy knihy rekordů. Svou práci komentoval slovy: „…mám přání, aby můj koníček přinesl něco pozitivního. Chci ukázat na bohatství, krásu, tvárnost a hlavně vtipnost naší řeči.“

V dřívějších dobách mohli lidé považovat palindromické výrazy pro jejich zvláštní podobu za zaklínadla. Dokladem toho je latinská věta – ochranný palindrom – na Karlově mostě: Signate, signate, mere me tangis et angis. V českém překladu znamená: Na vědomí tobě znamení, poskvrníš-li mě dotykem, budeš zardoušen.

Kromě toho, že existují palindromy – slova napsaná a znějící obousměrně stejně, s týmž významem, je znám také termín mordnilap (z anglického semordnilap) –název pro slova nebo fráze, které čtené pozpátku mají také význam, i když ve většině případů úplně jiný (MORDNILAP – PALINDROM). Mezi zástupce mordnilap v češtině patří:

tabak – kabat, tak – kat, tam – mat.

Naprostá náhoda je, když mordnilap existuje v rámci různých jazyků (např. švédské příjmení Larsen čtené česky opačně).

Příklady

  • Trpné tvary některých záporných sloves:

nepochopen, nepotopen, nezasazen, nezařazen.

  • Věty (autor neuveden):

Jelenovi pivo nelej! A dál vidí lítat netopýry potentát i lid i vláda. Fešná paní volá: má málo vína pan šéf? Nevypusť supy ven. Zeman nemá kámen na mez.

  • Palindromy básníka Milana Šedivého:

Nakroj orkán. Rozvinul luny vzor. Olda mase hor vmaloval hlavolam v roh esa, Madlo. Mez u Havan a u čápa a dále ta rozoráte lada: Apačů a Navahů zem. Umí zimu koniklecí – nepotopeny celky noků mizí mu. Pochop, umírá na rýmu pochop. Potu uteč, četu utop! Do váz olej, a jel o závod.

  • Palindromy Josefa Wimmra:

Ala vosy popisovala. Lyrik rukou okurky ryl. Ikar vezl Olze vraky. On na lyry cáká Cyril, Anno. I kryse Jura daruje sirky. U fary žaluje Jula žirafu. A spaluje Jula psa? Čubo buč! Hrtan mečem natrh. Nekouká cucák u oken? Tu on blbec chce blbnout. Žereme rež. Ej, Ančo, toto točna je! Ej, i želva, Pavle, žije! I málo Viki volá mi. A tak sálá láska ta. Onu knajpu kup, Janku, no. Ej, na draka kardan je. Tu, oho, kukal ve vlaku kohout.

1 komentář

Zanechte odpověď