Pergamen

Když se řekne pergamen, jako první vytane většině lidí „před očima“  popsaný svitek, někdy opálený či opatřený pečetí. Kuchařkám a cukrářkám se vybaví arch nebo role papíru, jímž se vykládá plech na pečení. Někdo si třeba představí tuhý polo průsvitný pauzovací papír. Jiný zas potah na bubínek. Kdo má pravdu? A co je pergamen?

Pergamen: Mezi papyrem a papírem

Dalo by se říct, že „pergamen je mezistupeň mezi papyrem a papírem.“ Pergamen se – stejně jako jeho předchůdce papyrus a nástupce papír – používal k záznamu slovního sdělení a doprovodných ilustrací k textu.

  1. Zatímco papyrus byl materiál ryze rostlinný (k jeho výrobě se používala stébla šáchoru papírodárného, který rostl a byl těžen ve starověkém Egyptě)
  2. a k výrobě papíru slouží hmota získaná rozmělněním materiálu rovněž rostlinného původu,
  3. základem pergamenu je nevydělaná (nevyčiněná, surová) zvířecí kůže.

Nejznámější je použití kůže oslí, ale připomíná se i kůže jiných mladších kusů vepřů, koz, ovcí nebo hovězího dobytka.  Kůže byla sušena při napětí, aby se nesmrskla, což by se bez vypnutí stalo, a poté hlazena.

  • Nevydělanou kůží se potahují také bubny.

Pergamen od města Pergamonu?

Některé prameny uvádějí, že se pergamen začal vyrábět ve třetím až druhém století před naším letopočtem v řeckém Pergamonu.

„Pergamská knihovna soupeřila s knihovnou Alexandrijskou a byla druhou nejskvělejší knihovnou antické řecké civilizace. Když Ptolemaiovci na počátku 2. století př. n. l. zastavili vývoz papyru, aby poškodili své pergamské konkurenty, vynalezli Pergamští nový materiál vhodný k uchování textů, nazývaný pergaminus či pergamena (pergamen),“ píše se například ve Wikipedii v hesle Pargamon.

Podle jiného názoru jsou záznamy na pergamenu doložené již v období čtvrté egyptské dynastie a pergamen byl zřejmě znám všem starověkým kulturám.

Pergamen byl sice hořlavý, ale jinak velmi trvanlivý. A „recyklovatelný“ v tom smyslu, že se z něj dal původní text vyškrábat a pergamen se dal použít znovu. Na pergamenové archy se v Evropě psalo do 16. století. I ručně psané knihy byly vázány z pergamenových listů.

Pergamen v přeneseném významu

V současné době má slovo pergamen rozšířené významy:

  • Obecně se používá pro označení velmi staré listiny, a nebo imitace staré listiny.
  • Výrazu pergamen se používá i v kuchyňské terminologii (spíš ale ve starších kuchařských knihách). Je tím míněn silnější povoskovaný papír, kterým se vykládají plechy na pečení. Díky vloženému papíru se pečivo snadno sejme z plechu. Pečicí papír se používá při výrobě sněhového/pěnového cukroví, je dobrým pomocníke při pečení a stáčení rolád. Perrgamen na pečení je rovněž dobrou ochranou plechu, jestliže se na něm například suší ovoce či houby.
  • Někteří lidé netechnického vzdělání někdy pergamenem nazývají i polo průsvitný tuhý pauzovací papír, který se svým matným charakterem trochu pergamenu podobá.

Ilustrační foto: Pixabay.com

Zanechte odpověď