Polyglobulie, polycytemie

Názvy těchto nemocí znějí více než podivně a české ekvivalenty se příliš nepoužívají. Můžeme ale říci, že takzvaná polyglobulie (v první fázi nazývaná polycytemie) značí zvýšené množství červených krvinek v těle. Příčin může být mnoho a může postihnout i novorozence – u nich je pak tento stav ještě nebezpečnější.

Červené krvinky neboli erytrocyty jsou krevními buňkami, které na sebe vážou kyslík a přenášejí ho po těle a okysličují tak tkáně. Běžná lidská červená krvinka v sobě má okolo 265 milionů molekul barviva hemoglobin, přičemž ženy mívají zhruba 4,8 milionu erytrocytů v jednom milimetru krychlovém krve a muži asi o půl milionu více. Při stavu, kdy se krvinek objeví zvýšené množství a neklesá, dochází k nejrůznějším komplikacím. A léčba není snadná.

Příčiny

Mluvíme-li o příčinách, je nutné rozlišovat, zda máme na mysli novorozence nebo dospělého člověka. U dospělých se polyglobulie objevuje často při pobytu ve vysokých nadmořských výškách, kde je nedostatek kyslíku. Může k ní dojít ale i když má člověk jinou závažnou nemoc – nejčastěji jde o plicní onemocnění či srdeční potíže. Ale na vině jsou obvykle i potíže s ledvinami – a to ať už jde o nádor na ledvinách nebo o selhávání ledvin.

U novorozenců se ovšem tyto problémy mohou objevit jako takzvaný hyperviskózní syndrom. I u nich se zvyšuje počet červených krvinek, a to v důsledku mnohačetného těhotenství matky, když je matka diabetička, když je dítě přenášeno nebo třeba když je pozdě podvázaný pupečník. Důvodů zkrátka může být řada.

Projevy

Jde-li o novorozence, hyperviskózní syndrom se neprojeví hned – a je na lékařích, aby dítě v případě zmíněných rizikových faktorů řádně vyšetřili a nemoc vyloučili. Pokud to neudělají, miminko se přizpůsobuje životu po porodu pomaleji než jiná, je často letargické a odmítá pít. Pak se u něj objevují křeče a nakonec může dojít i k selhání srdce. Pokud mluvíme o podobných problémech u dospělého, projevují se výrazným zarudnutím obličeje, bolestmi hlavy, závratěmi, zhoršeným viděním a modráním koncových částí těla.

Léčba

Pokud na sobě člověk pozoruje tyto náznaky nebo začne mít podobné obtíže dítě, je nutné co nejdříve vyhledat lékaře. Ten odebere krev a na krevním obraze jasně vidí, zda se jedná o zvýšené množství červených krvinek. Často se navíc ještě provádí rentgen plic. Pokud se vše prokáže, následují další vyšetření. Především u novorozenců se v takových případech přistupuje k opakovaným transfuzím, kdy je jim odebíráno určité množství krve a místo ní je do těla dodáván speciální roztok. Pokud je to třeba, dochází k transfuzím, dokud se stav nezlepší.

Komplikace

Nemoc obvykle není zcela vyléčitelná a dochází ke komplikacím. Při polycytemii je odhadovaná doba přežití okolo 15 let a pacienti často umírají na trombózu či nádorová onemocnění.

Zanechte odpověď