Porod koncem pánevním

Příroda to zařídila tak, aby byl plod v těle matky pro dobu porodu připraven v takové poloze, která mu umožňuje co nejsnadnější vyklouznutí. Asi u tři až  čtyř procent miminek se matka příroda „spletla“ – miminko není v době před porodem obráceno dolů hlavičkou, ale zadečkem – koncem pánevním. Tyto porody jsou považovány za fyziologické, přirozené. Jen je třeba rodičce pomoci. Matka se o poloze plodu dozví už před plánovaným porodem. Porod koncem pánevním v současné době neznamená problém.

Porodnické kleště – záchrana „obrácených“ dětí

Ne náhodou jsou atributem porodnického „řemesla“ (lékaři jistě odpustí) porodnické kleště. Tento nástroj, jehož vynález se datuje do přelomu 16. a 17. století, se stal účinnou pomůckou mimo jiné i pro bezpečné vedení porodu koncem pánevním.

Hlavičkou napřed to jde nejlépe

I když je poloha plodu v děloze matky ustálena už od 36. týdně těhotenství, v případě obrácené polohy existuje možnost, že se do samotného porodu děťátko v děloze ještě „srovná“.

  1. Porodníci rozlišují polohu koncem pánevním na tak zvaně úplnou – na porodní cestu je naléháno zadečkem miminka a obě nožky. Kolena jsou přitažena k tělu plodu.
  2. Nebo je poloha koncem pánevním neúplná –na porodní cestu sice také naléhá zadeček, ale třeba jen jedna nožička nebo kolínko.

Problém je zjevný – při poloze hlavičkou dolů proráží porodní cestu kompaktní masa hlavy a volné části těla pak proklouznou.

Ovšem naléhají-li na porodní cestu nekompaktní, jednotlivé části tělíčka – drobné a útlé, tlak se rozkládá. Jestli to v přípaqdě děťátka není nepatřičné, lze jako příklad uvést například provlékání střapce knoflíkovou dírkou – je třeba začít pevnou „hlavičkou“ střapce. Nebo ještě lapidárněji: poloha koncem pánevním je „proti srsti“ (další omluva, tentokrát maminkám a děťátkům, přirovnání bylo použito pro snadné pochopení).

Poloha koncem pánevním neznamená problém,

V současné době se při obrácené poloze plodu dost část volí porod císařským řezem, který je pro matku i dítě zcela bezpečný a vzhledem k tomu, že ho lze dopředu přesně naplánovat, bývá i velmi rychlý, bez stresu a dalších komplikací. Zkušený porodník ale dokáže „odrodit“ i děťátko v obrácené poloze, aniž by došlo k újmě na jeho či matčině zdraví. O způsobu konečného provedení rozhoduje lékař, ale matka může svá přání vznést například formou porodního plánu, a nebo prostou domluvou s porodníkem.

Domácí porody:  A co v případě obrácené polohy?

Porod koncem pánevním je jedním z exemplárních příkladů, které lékaři připomínají při vznášení svých nesouhlasných názorů s „domácími“ porody. Porod koncem pánevním je přirozený – ovšem při poskytnutí odborné lékařské porodnické péče. Jen porodní sál skýtá možnost v kterékoliv chvíli zvrátit přirozený porod v porod císařským řezem, a tím zajistit bezpečí pro matku a dítě, což v domácích podmínkách prostě nejde.

Zanechte odpověď