Potratová pilulka – RU 486

V polovině roku 2013 byla po dlouhých diskusích v České republice zaregistrována tak zvaná potratová pilulka. Státní ústav pro kontrolu léčiv podmínil její užití přísnými pravidly. Potratová pilulka není volně prodejná a nemůže ji aplikovat ani každý gynekolog. (Článek byl aktualizován 17. června 2014.)

Potratovou pilulku v lékárně jen tak nekoupíme

Na konci června 2013 zaregistroval Státní ústav pro kontrolu léčiv České republice používání tak zvané potratové pilulky, kterou svět zná spíše pod označením RU-486. Potratová pilulka může být podána pouze ženě:

  1. od jejíž poslední menstruace neuběhlo více než 49 dní,
  2. a dále žena musí být ve zdravotnickém zařízení s nemocničními lůžky.

Cena potratové pilulky, kterou nehradí zdravotní pojišťovny, se pohybuje kolem tří a půl tisíce korun (údaj červen 2014).

Pravidla jako u miniinterrupce

Vývoj a používání potratové pilulky způsobil v minulých letech ve světě mnohý rozruch. Pro i proti užívání potratové pilulky se stavěla nejen laická veřejnost (zejména lidé, kteří jsou a priori proti umělým přerušení těhotenství), ale také odborníci měli proti užití pilulky určité výhrady. Týkaly se zejména maximální doby trvání těhotenství. V současné lékařské praxi jsou pravidla při podání potratové pilulky stejná jako pro provedení tak zvané miniinterrupce ( rovněž cena je stejná).

Historie potratové pilulky

Na konci osmdesátých let vyvinuli francouzští vědci pilulku RU-486, která způsobuje potrat chemickou cestou. Takzvaná potratová pilulka RU 486 se v zemi původu, Francii, používá už konce osmdesátých let. Vynálezce potratové tabletky je profesor Emille-Etienne Baulieu z Paříže. Zatímco některým ženám klasická miniinterrupce prováděná lékařem v narkóze vyhovuje více, jiné by daly přednost spíše spolknutí několika tabletek, které vyvolají jakoby „samovolný“ potrat.

Ženy ve Velké Británii, Francii, Brazílii, Číně a Spojených státech si mohly už  v polovině 90. let 20. století vybrat, zda zvolí potrat chirurgický, a nebo chemickou cestou. U nás tato možnost dlouho chyběla.

Potratová pilulka RU 486 byla i v zemích prvního povolení pouze v rukou lékařů lůžkových zařízení a byla považována jen za alternativu k chirurgické interrupci. Nikdy nebyla zamýšlena jako „záchranná“ pomoc při zanedbání (opomenutí) antikoncepce (pilulka „post“), kterou žena spolkne a má po starostech. Pokud se k této verzi potratu žena rozhodne,  musí i ve světě vyhledat specializovanou kliniku (zdravotnické zařízení s nemocničními lůžky).

Větší nápor na psychiku ženy

  • Tajemstvím RU-486 je syntetický steroid mifepriston, který narušuje schopnost oplodněného vajíčka držet na stěnách dělohy. Je to molekula, která blokuje působení progesteronu, hormonu potřebného k udržování těhotenství. Výsledkem celého procesu je potrat.
  • Výhodou potratové pilulky podle obou lékařů je, že u 95 % klientek vyvolá potrat, aniž by byl nutný chirurgický zásah. Tím jsou vyloučena rizika chirurgického zákroku – především porušení děložního hrdla, či infekce. Tato forma potratu je účinná pouze v raném stadiu těhotenství – do osmého týdne (respektive do konce sedmého týdne).
  • Potrat probíhá v podobě krvácení v síle menstruace (někdy silnější). Potrat pomocí potratové pilulky je podle odborníků mnohem větší zátěží pro psychiku ženy. Zatímco původcem chirurgického potratu je lékař, v případě užití pilulky je to žena sama, která spolkne pilulku a pak několik dní průběh potratu sleduje osobně.

Víte, že…

… ze 487 petic došlých v druhé polovině roku 1995 do Poslanecné sněmovny ČR mířilo 400 petic s podpisy 48 250 občanů proti registraci preparátu RU-486, který je nazýván potratovou pilulkou?

AKTUALIZACE:

Od 16. června 2014 je možno „potratové pilulky“ vyzvednout na základělékařského předpisu v lékárnách. K předepsání a vydání léků se váží další ochranná bezpečnostní optaření, s nimiž ženu seznámí gynekolog, který „potratové pilulky“ předepíše.

Použití a působení přípravků určených k umělému ukončení těhotenství

(materiál Státního ústavu pro kontrolu léčiv určený pro média)

Mispregnol (účinná látka misoprostol)
Misoprostol je látka patřící do skupiny takzvaných „prostaglandinů“, které tělo vytváří přirozeně. Spouští děložní stahy a změkčuje děložní hrdlo. Mispregnol se podává následně po užití mifepristonu (přípravek Mifegyne) k ukončení těhotenství. Použití nejpozději 49 dní po prvním dni poslední menstruace.

Mifegyne (účinná látka mifepriston)
Mifegyne je antihormon, který působí blokováním účinků progesteronu (hormonu, který je nutný pro pokračování těhotenství). Mifegyne proto může způsobit ukončení těhotenství. Také se může používat k indukci/vyvolání porodu při úmrtí plodu in utero (úmrtí plodu v děloze), změkčení a dilatace děložního hrdla před chirurgickým ukončením těhotenství v prvním trimestru a příprava pro působení analogů prostaglandinu při ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů (po prvním trimestru). Použití nejpozději do 49 dní po prvním dni poslední menstruace.

Medabon (účinné látky mifepriston, misoprostol)
Tento přípravek obsahuje v balení jednak tablety s mifepristonem (antihormon, který působí blokováním účinků progesteronu (hormonu, který je nutný pro pokračování těhotenství)), tak i tablety s misoprostolem (prostaglandinový analog, což je látka, která zesiluje kontrakce dělohy a přispívá k vypuzení plodového vejce). Tyto dvě účinné látky mohou způsobit ukončení těhotenství. Použití do 63 dnů po prvním dni poslední menstruace.
To, zda bude provedeno chirurgické nebo farmakologické ukončení těhotenství, bude vždy záviset
na rozhodnutí lékaře (posouzení zdravotního stavu pacientky) a na rozhodnutí pacientky.

2 komentáře

Zanechte odpověď