Pravidla hry Člověče, nezlob se

Člověče, nezlob se je stolní hra, která naši běžnou populaci obvykle „zasáhne“ minimálně třikrát: v dětství, při výchově vlastní dětí a do třetice s příchodem vnoučat. Hra Člověče, nezlob se nevyžaduje vůbec žádné intelektuální předpoklady, přesto má výchovný dopad. Učí dítě ovládat sebe sama a přijmout i nezaviněnou prohru. Protože o tom, kdo bude vítězem a kdo poraženým rozhoduje pouze náhoda. Pravidla Člověče, nezlob se jsou prostinká.

Nezlob se, nevztekej se, přijmi prohru

„Nezlob se,“ říkáme obvykle jako omluvu. Ve stolní hře Člověče, nezlob má fráze jiný význam. Nezlob se“ v tomto případě znamená spíš „nebuď rozzlobený, nevztekej se.“

I když tuto hru mohou hrát děti od chvíle, kdy se naučí počítat do šesti a počítání při ní má důležitou úlohu, rozvoj matematických schopností není účelem hry. Tím je – kromě zábavy – nácvik sebeovládání a umění přijmout prohru, která není zaviněna nedostatkem schopností, píle, dovedností nebo znalostí, ale pouhopouhou náhodou. Prohrát v situaci, kdy jen pár kroků stačí k vítězství, začínat znovu – a od nuly – k tomu je potřeba vůle a sebeovládání.

Výhodou Člověče, nezlob se je, že jsou síly všech hráčů naprosto stejné. U ní neplatí, že má starší a chytřejší (zkušenější, vzdělanější) hráč nějakou výhodu. Proto „člobrdo“ děti rády hrají i s dospělými, s nimiž ve stolních hrách vyžadujících přemýšlení (dáma, šachy, domino) nemají tolik šancí na výhru.

U této hry se neuplatní ani (pra)rodičovské „nadržování“ dítěti, kterého při jiných hrách mnohdy dospělí úmyslně nechávají dítě vyhrát, aby mu udělali radost a motivovaly ho k dalšímu kolu. V Člověče, nezlob se doslova platí „Padni komu padni.“ Pozici vržené kostky, která jedině určuje postup hry, nelze ovlivnit.

Pravidla Člověče, nezlob se

Základem hry je herní plán, na které je vyznačena cesta tvořená spojenými políčky. Ta vedou od barevné základny hráče (domečku) do stejnobarevného „domečku“ cílového.

 • Každý hráč má hrací „tým“ tvořený čtyřmi figurkami, které mají stejnou barvu jako domečky.
 • Herní plány bývají rozkresleny pro čtyři, šest nebo osm hráčů. Minimální počet hrajících jsou dva.
 • Cílem hry je dovést všechny figurky ze základního „domečku“ do cílového.
 • Rychlost postupu určuje hrací kostka. Ta je buď pro všechny stejná, a nebo má každý hráč vlastní – záleží na domluvě před počátkem hry.
 • Aby se mohla vydat figurka na cestu, musí hráči padnout šestka. Každý hráč hází nanejvýš třikrát, pak je řada na ostatních.
 • Jestliže šestka padne, je na cestu „nasazena“ první figurka a hráč hází ještě jednou. Posune figurku o tolik polí, kolik bodů padlo na kostce.
 • Když v průběhu hry opět padne šestka, může nasadit další figurku nebo figurkou ve hře postoupí o šest polí, hodí znovu a znovu postoupí o počet padlých bodů.
 • Jestliže se figurce dostane do cesty figurka protihráče, přeskočí ji a pokračuje dál.
 • Když je však pole, na které má postoupit, obsazeno figurkou protihráče, „vyhodí“ ji a cizí figurka se musí vrátit na počátek hry do „domečku“.
 • Pakliže je pole obsazeno vlastní figurkou stejné barvy, nemůže figurka postoupit a čeká na další hod.
 • Když figurka obejde celou trasu herního plánu, může vstoupit do cílového „domečku“, ale také jen na základě padnutí takového počtu bodů, kolik potřebuje k dosažení pozice v cílovém „domečku“.
 • Hra končí, když má jeden z hráčů všechny figurky v cílové pozici – v „domečku“.
 • Nebo mohou ostatní pokračovat ve hře o další pořadí.

Podle trpělivosti hráčů lze Člověče, nezlob se hrát v mnoha kolech na body.

Zanechte odpověď