Předčasný porod znamená komplikovaný start života dítěte

Předčasný porod, tak je nazývána situace, kdy tělo matky začne „pracovat k porodu“ dříve než v 38. týdnu těhotenství. Spodní hranice, kdy je již jedná o porod a ne o spontánní potrat se stále snižuje. V současné době některé prameny uvádějí 27., jiné dokonce již 23. týden těhotenství matky. V každém případě to není běžný ani žádoucí jev – předčasný porod znamená vždy velký hendikep pro vstup dítěte do života.

Předčasně narozených dětí přibývá

Počet dětí, které se narodí s velmi nízkou porodní váhou, to znamená s váhou pod 1 500 nebo dokonce pod 1 000 gramů, se neustále zvyšuje. Tito novorozenci mají poruchy vitálních funkcí, takže potřebují podporu dýchání či oběhu krve. Nebo se jedná o děti s vrozenými vývojovými vadami, které hned po porodu potřebují chirurgický zákrok. Předčasný porod způsobuje podle odborníků více faktorů, které se v některých případech načítají.

Předčasný porod může mimo jiné například zapříčinit:

  • Vícečetné těhotenství
  • Choroby matky běhen těhotenství (ať už akutní, nejčastěji infekční virové, nebo chronické nemoci důležitých orgánů)
  • Vývojové vady plodu
  • Alkoholismus nebo drogová závislost matky

Troj a vícečetnější těhotenství je rizikové jak pro matku, tak pro dítě, s ohledem na v podstatě stoprocentně předčasný porod.

Jestliže plodu škodí matčina nemoc, může v prvních měsících těhotenství nastat samovolný potrat, v druhé polovině pak předčasný porod různě těžce nedonošeného dítěte. Stejné následky má i silné kouření, užívání drog a alkoholismus těhotné ženy.

Příčina předčasného porodu může spočívat i v plodu samém (například je-li postižen nějakou vrozenou vadou dědičnou či z neznámé příčiny se nemůže dále zdárně rozvíjet), nebo v jeho nedostatečném zásobování kyslíkem a živinami (většinou při poruchách placenty nebo pupečního provazce).

Každý den je dobrý

Také vrozené vady dělohy či jejího postavení a vadné uhnízdění oplodněného vajíčka znesnadňují výživu plodu, mohou vyvolat předčasný porod. U některých žen je celkově snížena schopnost donosit plod a všechny jejich děti se rodí nedonošené. Většinou jde o takzvaná „udržovaná těhotenství“, kdy je udržení plodu v děloze podporováno léky, většinou sedativy a hormonálními injekcemi a více či méně tělesným klidem matky – některé ženy svá těhotenství doslova vyleží. Je to oběť velice odůvodněná a většinou účinná. Vždyť pro plod je významný každý den, který mu umožňuje dozrávat v bezpečí matčina těla.

Předčasný porod je někdy záchrana

Naproti tomu existují situace, kdy další pobyt plodu v děloze se pro něj stává nebezpečný. Tehdy dětský lékař novorozeneckého oddělení spolu s porodníkem pečlivě zvažují předčasný porod, častěji však provedený císařským řezem. K nejčastějším příčinám, které si vynucují předčasný porod, patří úplavice cukrová (cukrovka čili diabetes) matky, dále konflikt mezi krevními skupinami matky a plodu a konečně gestóza matky. Při tomto onemocnění jsou těhotenstvím porušeny ledviny matky a v důsledku toho se hromadí v jejím těle odpadové látky a nebezpečně stoupá krevní tlak, což obojí ohrožuje život plodu. Předčasný porod je potom nezbytný pro záchranu života.

Rizikových těhotenství a předčasných porodů přibývá. Odborníci však nemají zcela jasno v tom, zda je na vině stále se zlepšující diagnostika či skutečně zhoršující se zdravotní stav žen.

Zanechte odpověď